מסיני ללשכת הגזית

עמוד:7

שני פרנסים טובים עמדו לישראל הרמב " ם והרמב " ן . שניהם כללו בתוכם את כל אוצר החיים אשר לישראל ולאדם לפי היכולת האנושית , ולפי הערכים האפשריים להתגלות ברוח היותר ער ויותר נאור . אמנם משני הצדדים אשר להקשבת הרוח : מהצד המסתורי הפנימי , הפאה הימנית שמשם חוש האמונה העמוק נובע וממנו תוצאות לכל בינה פנימית קבלית . אמת רוחנית עליונה אשר ברוח רזי אמונים היא נקלטת ותוצאותיה חכמות נעלמות בחוג ההשויה של הצורה ליוצרה בכחן הגדול של נביאים שאינו פוסק מבני נביאים מדור לדור . ומהצד השמאלי , הצד ההכרי המלא שכל וחשבון , בירור והגיון , השופט את כל ערך בהגדרותיו ומעמיק בתהום ההבדלה שבין המציאות העליונה מעל כל שם ותיאור מציאותי הנקלט מאור השכל העליון אשר בהקשבה הבינתית המדויקה והדרגית העסוקה בהבחנת האור האלהי הפאה השמאלית נפלה למנה . האחרונה לבן מיימון והראשונה לבן נחמן . אור אל שדי , האומר לעולמו די ומתוה גבולים לכל חדי מדע ולכל כחות חיים ומגלה את הבלטתה המשוכללה של כל יצירה חשובה האיר בנשמת שני האורים הגדולים . ומוכרחת היתה המסתורית להיות עלומה מגאון ההכרה המנתחת ואותה ההכרה עצמה להיות דחויה בזרוע מגאון הקשב הפנימי , אדיר האמונה . ויחד הם בונים את בית ישראל , מזה אחד ומזה אחד והיו ידיהם אמונה להחליש את עמלק ואת עמו לפי חרב ולהקים יד על כס יה . הראי " ה קוק , שמונה קבצים , קובץ ז , פסקה פד

המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר