מסיני ללשכת הגזית

עמוד:3

מסיני ללשכת הגזית תורה שבעל פה במשנתם של הרמב " ם והרמב "ן מאת שלמה קסירר שלמה גליקסברג הוצאת המכון הגבוה לתורה ע " ש לודביג ז " ל ואריקה יסלזון אוניברסיטת בר - אילן

המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר