מבוא

מתוך:  > חלון אל העולם > מבוא

עמוד:13

הגאוגרפי , האתנוגרפי , והתרבותי ) של קוראי העברית במזרח אירופה , ועשתה את תמונת העולם שלהם למוגבלת פחות ו " יודוצנטרית " פחות מזאת של קורא יהודי בדורות הקודמים - גם אם ספרות זו השקיפה על הרבה תקופות , מאורעות ותמורות מנקודת מבט יהודית , ואף שהזינה לא אחת את הקוראים בבורות ובדעות קדומות . * עניינו של הספר הוא הספרות ההיסטורית שנכתבה ברובה באימפריה הצארית ובפולין הקונגרסאית ( ממלכת פולין שהוקמה בשנת 1815 בעקבות קונגרס וינה , במקום דוכסות ורשה , הייתה כפופה לרוסיה הצארית והתקיימה עד שנת . ( 1863 בתקופה הנדונה כבר היה הקורא היהודי במערב אירופה נגיש לידע היסטורי מספרים בלעז , ולא נזקק לספרות היסטורית בעברית או ביידיש . בתקופה שבין הופעת המאסף ) 1811 - 1783 ) לשנות העשרים של המאה התשע - עשרה היה אמנם בארצות הדוברות גרמנית ציבור קטן של קוראי ספרות " חילונית " בעברית , אבל מאז ואילך הפכה ההגמוניה של הגרמנית גם כשפת קריאה לכמעט מוחלטת . עם זה , במזרח אירופה התחילו הספרים בעברית וביידיש להופיע במחצית השנייה של המאה התשע - עשרה , ושם נמצא להם קהל קוראים , שנזקק להם ולא לספרים ברוסית , בפולנית או בגרמנית . ירושלים , . 2015 וראו גם : זאב גריס , הספר כסוכן תרבות בשנים , 1900 - 1700 תל - אביב , ; 2002 חגית כהן , בחנותו של מוכר הספרים : חנויות ספרים יהודיות במזרח אירופה במחצית השנייה של המאה התשע עשרה , מאגנס , ירושלים , . 2006 על ספרות מדעית ביידיש , וגם על ספרות היסטורית כתב נתן כהן בספר שטרם ראה אור ואפשר לנו בטובו לעיין בו . 18 וזאת למרות העדויות על " הבערות המכוונת בלשון העברית " . ראו איריס פרוש , " מבט אחר על ' חיי העברית המתה ' : הבערות המכוונת בלשון העברית בחברה היהודית המזרח אירופית במאה הי " ט והשפעתה על הספרות וקוראיה " , אלפיים , ( 1996 ( 13 עמ ' . 106 - 65

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר