מבוא

מתוך:  > חלון אל העולם > מבוא

עמוד:12

הסוכן העיקרי של הידע הזה - ודאי כשמדובר בידע על ההווה , כלומר על היסטוריה עכשווית ) - ) contemporary history היו אפוא העיתונים בעברית ( ובאידיש ) , בעיקר באמצעות מדורי " חדשות חוץ " , אבל , הופיעו בהם לפעמים גם מאמרים ורשימות על תקופות ועל מאורעות מהעבר הרחוק . בד בבד , משנות השלושים ואילך התחילו להופיע בשוק הספרים העבריים במזרח אירופה ספרים על תולדות עמים שונים , וגם על " היסטוריה אוניברסלית " ( . ( World History הספרות ההיסטורית הפופולרית הזאת - ובצדה , ספרות גאוגרפית - הייתה חלק מהופעתו של ארון הספרים היהודי החדש בעברית וביידיש ; והופעה זו הרחיבה עד מאוד את אופקי הידע ההיסטורי ( וגם חוץ . ראו יהודה סלוצקי , העיתונות היהודית רוסית במאה התשע עשרה , מוסד ביאליק , ירושלים , , 1970 עמ ' . 11 14 ראו גדעון קוץ , " הערות על ' המצאת ' חדשות החוץ בעיתונות העברית : ' המגיד ' ו ' הלבנון '" , בתוך חדשות וקורות הימים : מחקרים בתולדות העיתונות והתקשורת העברית והיהודית , הספרייה הציונית / אוניברסיטת תל - אביב , , 2013 עמ ' . 70 - 36 על חדשות חוץ בעיתונות הארץ - ישראלית מראשיתה ועד מלחמת העולם הראשונה ראו עוזי אלידע , העולם בצהוב : לידת עיתונות ההמון הארץ ישראלית , אוניברסיטת תל - אביב , . 2015 15 על ההתפתחות הזאת כותב מבקר הספרות אברהם אורי קובנר ( 1909 - 1842 ) באוטוביוגרפיה שלו " מרשימותיו של יהודי " כי אל יהודי רוסיה התחילו להגיע משנת , 1855 עת עלה אלכסנדר השני לכס השלטון , " עיתונים בעברית בענייני ספרות ופוליטיקה .. ומאמרים על חוכמת הטבע " , וכן כתבי עת , ביוגרפיות של אנשי שם , מדע פופולארי ורומנים מתורגמים . ראו אברהם אורי קובנר : קזנובה מווילנה " , ערכה ותרגמה סבטלנה נטקוביץ ' , תל - אביב – באר שבע , , 2017 עמ' . 42 - 41 16 המקיף שבהם , אך חסר ערך , הוא של שמשון בלוך הלוי , שבילי עולם , שהחלקים הראשון והשני שלו עוסקים באסיה ובאפריקה . השלישי , על אירופה , יצא ובו רק פרק על פורטוגל ( ראו בהמשך ) . כן ראו אור ספרו של אברהם מנדל מוהר מחקרי ארץ איירופא , וספריו של קלמן שולמן מוסדי ארץ ומחקרי ארץ רוסיא ( גם עליהם ראו בהמשך ) . 17 על הופעת ארון הספרים החדש במרחב הדובר גרמנית ראו שמואל פיינר ואחרים ( עורכים ) , הספרייה של תנועת ההשכלה : יצירתה של רפובליקת הספרים בחברה היהודית במרחב הדובר גרמנית , עם עובד , תל - אביב , ומכון ון ליר ,

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר