מבוא

מתוך:  > חלון אל העולם > מבוא

עמוד:11

העיתונות העברית לא פיגרה בהרבה אחרי זו הרוסית ; עיתונות שלא מטעם , ועיתונים יומיים התחילו להופיע ברוסיה הצארית בתחילת שנות החמישים , ומספרם הלך וגדל משנת . 1863 הם פרסמו חדשות חוץ , השפיעו על המדיניות , הציגו את רוסיה הצארית כמדינה נאורה וערערו על הזיהוי המוחלט בין הצאר לבין האומה הרוסית . העיתונים העבריים מימשו את הצהרתו של אליעזר ליפמן זילברמן , המו " ל והעורך של " המגיד " , שהצהיר בגיליון הראשון כי העיתון " יגיד ליעקב מהנעשה בכל חלקי תבל בין כל יושבי חלד אשר ינעם ואשר ראוי לדעת לכל איש ישראלי לתועלתו ולתועלת השפה העברית הנחמדה " , והבטיח לקוראים כי העיתון " יספר לכם קורות עולם מכל חלקי התבל איראפא , אזיא , אפריקה , אמריקא ואוסטראלען " . בגיליון השלישי הוסיף זילברמן , כי הידיעות האלה מיועדות למי " שלא יודעים לקרוא שפה אחרת או לא יחפצו לקרוא ספר " . כשנה אחרי שהסתיימה מלחמת קרים , בשנת , 1857 יכלה אפוא החבורה בביאלה - קוזה ויכלו יושבי בית המדרש בצלמונה לעקוב בעיתונים העבריים לא רק אחר המתרחש ברוסיה הצארית , אלא גם אחר " מלחמת האופיום " השנייה בסין הרחוקה ( - ( 1860 - 1856 בלי ספק חלק ממהפכה ששינתה את אופקי הידע שלה על אודות המתרחש בעולם הגדול . לצרף פרוטה לפרוטה עד אשר תעלינה הפרוטות לחשבון של דמי חתימה לרבע שנה - על גיליון אחד של המגיד לשלושתם יחד " . ולא רק קראו אותו , אלא " למדו אותו בעיון רב מהחל ועד כלה בשורה האחרונה של ' המודעות '" . הנ " ל , מפנקס זכרונותי , תל - אביב , תרצ " ו , עמ ' . 11 11 ראו , Louise McReynolds , The News Under Russia ' s Old Regime . Princeton UP , New Jersey , 1991 בפתח השנתון החלוץ ( לבוב , 1852 ) כתב העורך , יצחק ארטר , כי כתב העת יספר " על דברי ימינו וקורות עתותינו ועל החליפות אשר תצמחנה יום יום חדשים לבקרים בארצותינו " . 12 " על דבר המלחמה אשר בין ממלכת בריטאניא עם ממשלת כינא [ סין ] " , 17 במרס . 1857 13 בעיתונות היהודית ברוסית , שהתחילה להופיע בשנת , 1860 לא הופיעו חדשות

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר