מבוא

מתוך:  > חלון אל העולם > מבוא

עמוד:10

) , ( 1856 המליץ ) , ( 1860 הצפירה ) , ( 1862 ועוד עיתונים וכתבי עת , יכלו קוראי העברית בצלמונה הבדיונית , ובמזרח אירופה כולה , למצוא במדור " חדשות חוץ " מידע רצוף ועדכני על המתרחש לא רק באימפריה הצארית , אלא גם ברחבי העולם . עדות לעניין ב " חדשות " ) news ( מביא יחזקאל קוטיק ( 1921 - 1847 ) ביומנו . חבורה גדולה נהגה להתכנס בביתו בביאלה - קוזה , כ - 40 ק " מ מדרום לגרודנו , ברוסיה הלבנה , משום שהיה מנוי על " המגיד " ו " המליץ " , ושני העיתונים האלה היו : מקור לחדשות שאנשים בלעו בשקיקה גדולה , והםנעשול " מומחים" בענייני העולם . הם שאבו את החומר מהעיתונים וחילקו את המידע בינם לבין עצמם כמו מזון לרעבים [ ... ] מה שהתרחש בביתי בשנת , 1870 כאשר התחוללה המלחמה בין פרוסיה לצרפת , אלוהים ישמור ! המולה כמו בכוורת דבורים , וכולם היו עסוקים וטרודים [ ... ] חדשות בשביל יהודי [ ... ] אל יקל הדבר בעיניכם . 6 עד שנת 1890 הופיע בעיר ליק ( Lyck ) שבמזרח פרוסיה , בגבול עם ליטא , ואז עבר לקרקוב , ואחר כך לברלין . משנת 1893 נקרא המגיד לישראל והופיע עד שנת . 1903 7 בשנת 1871 עבר העיתון מאודסה לפטרבורג , ומשנת 1886 ועד סגירתו ב - 1904 ראה אור כיומון . 8 השבועון התחיל לראות אור בוורשה , עבר לברלין בשנת , 1875 וחזר להופיע בוורשה . ראו אורן סופר , אין לפלפל ! עיתון ' הצפירה ' והמודרניזציה של השיח החברתי פוליטי , ירושלים , . 2007 9 על מצאי העיתונים בעברית במזרח אירופה בתקופה הנדונה ועל תפקידם בהפצת העברית ותפקידם החברתי ראו Antony Polonsky , The Jews in Poland and Russia , I , The Littman Library of Jewish Civilization , ; Oxford , 2010 , pp . 414 - 416 דרור שגב , " תפקידה החברתי של העיתונות העברית באימפריה הרוסית בתקופת אלכסנדר השלישי ( , " ( 1894 - 1881 עבודת דוקטור , אוניברסיטת תל - אביב , ספטמבר , 2015 עמ ' . 66 - 15 10 נע ונד : זיכרונותיו של יחזקאל קוטיק , מהדורה מתורגמת ומבוארת בידי דוד אסף , בית שלום עליכם ואוניברסיטת תל - אביב , תשס " ה , 2005 / עמ ' . 104 בזיכרונותיו מספר הסופר , העורך והמורה דוד ישעיהו זילברבוש ( 1936 - 1854 ) על " שלושה בחורי חמד בני עשירים " בעיר הולדתו זלישציק ( מזרח גליציה ) , שאחרי שקראו כמה גיליונות של המגיד שקיבלו חינם , " אספו שארית כחם

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר