מבוא

מתוך:  > חלון אל העולם > מבוא

עמוד:9

מבוא כשהגיעו בנימין השלישי ובן לווייתו סנדריל לצלמונה ושמו פניהם לבית מדרש , מצאו את חובשיו שקועים במריבה לוהטת על אודות מלחמת קרים ( 1856 - 1853 ) ומתדיינים על מהלכיה . בין היתר ידעו לספר שהמלכה וויטא [ ויקטוריה ] " שולחת בים אוקיינוס אלף ספינות גדולות עם מכונות נוראות ומשונות ; ישמעאל [ העות ' מאנים ] דודנו עובר את הפרוט , ונפוליון [ השלישי ] יורה זיקים ואבני - בליסטראות על סיבסטופול " . " החדשות " האלה , שמן הסתם הגיעו לצלמונה מפי השמועה , והמחלוקת שהתגלעה בין המצדדים במחנות הלוחמים השונים , מלמדים על העניין שגילו יהודים במתרחש ב " עולם הגדול " . האפיזודה הזאת מהרומן של מנדלי מוכר ספרים " מסעות בנימין השלישי " לא באה להלעיג על ה " פרובינציאליות " של יהודי צלמונה ( " פרובינציאליות " שלא אפיינה רק יהודים ) , אלא כדי להזכיר כי משנת 1856 ואילך , אחרי הופעת השבועונים הכרמל ) , ( 1860 המגיד , Frut 1 נהר הנובע מהרי הקרפטים באוקראינה ונשפך לדנובה ברומניה , ליד גלאץ . 2 מנדלי מוכר ספרים , מסעות בנימין השלישי ) , ( 1878 בתוך כל כתבי מנדלי מוכר ספרים , דביר , תל - אביב , תשכ " ג ( הדפסה יא ) , עמ ' עב . 3 על הדרך שבה מתגלגלת שמועה כותב מנדלי : " השיחה מתגלגלת מבית לבית , ככדור של שלג , ובדרך הילוכה היא מתגדלת יותר ויותר עד שהיא מתגלגלת ובאה לשבת אחורי התנור בבית המדרש [ . " [ ... שם , עמ ' נח . 4 בשנת 1879 יכלו יהודים לקרוא על המלחמה בספרו של אפרים דיינארד ( שבו נדון בפרק השביעי ) . 5 הופיע בווילנה משנת 1860 עד . 1881

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר