תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים מבוא 9 פרק ראשון : על התועלת של קורות העולם והעמים 25 פרק שני : " לעבור את נחל החינוך " : עברית או רוסית כשפת ההשכלה 41 פרק שלישי : יהודים כותבים היסטוריה אוניברסלית 50 פרק רביעי : תולדות האדם ותכונות הארצות והעמים 76 פרק חמישי : ממלכות שירדו מגדולתן וממלכה שעלתה לגדולה 96 פרק שישי : " שלהבת - יה לעמי אירופה " 124 פרק שביעי : " ללמד לבני יהודה השומעים רק שפת עבר את תולדות ארץ רוסיה " 137 פרק שמיני : מגלים את אמריקה ? 175 פרק תשיעי : אנשי מופת וחוקי ההיסטוריה 182 סיכום 195 מקורות 203 מפתח 223

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר