חלון אל העולם

מתוך:  > חלון אל העולם

עמוד:4

Yaacov Shavit Jehuda Reinharz Window Unto the World World History in Hebrew Historiography in Eastern Europe in the 19 th Century ציור העטיפה : ההתנקשות בחיי הצאר אלכסנדר השני , 31 במרס . 1881 אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מיכני ) לרבות צילום והקלטה ( , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור © by Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd ,. Tel Aviv Printed in Israel 2017 כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע "מ עימוד : סטודיו ע . נ . ע . אתר ההוצאה : www . kibutz – poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר