על מלחמה וסקס דמיון מוסרי בישראל של היום

עמוד:4

On War and Sex : Moral Imagination in Contemporary Israel Nita Schechet , David Bromwich and Yoav Rinon עורך ראשי : גיורא רוזן המערכת : עוזי שביט דבי אילון נעם ברוך מיה דבש דנה פריבך - חפץ עריכה : דנה פריבך - חפץ עיצוב הסדרה : דפנה גרייף מסת " ב ISBN 978 - 965 - 02 - 0826 - 4 © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד נדפס בישראל עימוד : סטודיו חדקל בע "מ תשע " ז 2017 - www . kibutz - poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר