פתיחה ידידיה צ' שטרן

עמוד:14

שערי הספר , יחדיו , מציגים מנעד רחב מאוד של השקפות באשר למשמעותה של המדינה היהודית בעיני יהודים ישראלים . ריבוי הדעות מלמד על עומקה של המחלוקת הישראלית , שמצד אחד מזינה את קשיי הקיום היהודי בישראל , את אי הנחת המתמשכת ואת תוגת הישראליות בדורנו , ומן הצד האחר מפרה את החיים הציבוריים בישראל , מתסיסה את שוק הרעיונות בה ומעמידה פוטנציאל תרבותי גדול בבחינת " עושר שמור לבעליו לטובתו " . כך או כך העמדות ביחס למשמעותה של המדינה היהודית הן תשתית העומק של המתח האידאולוגי והחברתי שבתוכו אנו מתקיימים . הספר מבקש לשמש מדריך אמין למהלכים בגן השבילים המתפצלים של הזהות היהודית ישראלית בדורנו . יש בו תיאור וניתוח של כל אחד מהשבילים העיקריים לגופו מתוך הדגשת מאפייניו הייחודיים אל מול שאר חלקי המבוך . עניין זה חשוב לשם הבהרה וחידוד של עמדות , ניתוץ דעות קדומות ומיקוד נקודות ההסכמה והמחלוקת . עיקרי הדגלים הרעיוניים המונפים בכל אחד מהמחנות — מראשית הציונות ועד ימינו אלה — מוצגים בשיטתיות באמצעות דגם המארגן עמדות אלו על בסיס אנליטי . נוצר ארגז כלים שבאמצעותו אפשר למקם דעות — של הוגים או קבוצות או זרמים מחשבתיים — באשר למשמעות המדינה בתוך המארג הכולל של הוויכוח הישראלי העכשווי .

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר