פתיחה ידידיה צ' שטרן

עמוד:9

( ואין להגדירה רק על בסיס שונותה מהקבוצות האחרות — " לא דתית ולא חילונית " ) , אלא שבנושא הנדון בספר זה — המפגש עם המדינה — ספק אם היא מציגה עמדה ייחודית מובהקת . ואכן , במהלך הדיון נציג עמדות של כמה הוגים שאפשר לסווגם כמסורתים — בשער העוסק בהוגים חילונים . החלוקה אפוא איננה בהכרח חדה , וערכנו אותה לצורכי נוחות הדיון . ובאשר למחנה הדתי הלא אורתודוקסי — הכולל יהודים רפורמים , קונסרבטיבים ואחרים — גם הוא , כמו המחנות האחרים , כולל קבוצות מגוונות הנבדלות זו מזו באופנים רבים . אף שבקרב יהדות התפוצות משקלו הכמותי והאיכותי של מחנה זה גדול ביותר , במדינת ישראל נוכחותו מוגבלת למדי ( אם כי בשנים האחרונות בולטותו הולכת וגוברת , וגם המספרים מלמדים על מגמת התחזקות ) . הזרמים הדתיים 5 הזהות המסורתית עומדת בשנים האחרונות לבחינה מחקרית , והדיון רק בתחילתו . ספר יסוד בתחום , של יעקב ידגר , מציע פרשנות של המסורתיות כ " מודרניות ללא חילון " . כלומר , אף שהחילון שולל את המסורת הדתית כלא רלוונטית וחלק מהציבור הדתי והחרדי שולל את המודרניות , המסורתיות מציגה דגם מורכב של שילוב בין מסורת למודרנה . ראו יעקב ידגר , המסורתים בישראל : מודרניות ללא חילון , רמת גן וירושלים : אוניברסיטת בר אילן , כתר ומכון שלום הרטמן , תש " ע . הספר , המתבסס על ראיונות עומק עם מי שמזדהים כמסורתים , איננו מציג עמדה משלהם ביחס למדינה . מעניין שהמונח " מדינה " כלל איננו מופיע במפתח המפורט שבסופו . ואולם גדעון כ " ץ מציע שלמסורתי יש יחס ייחודי למדינה : רגישותו המוסרית הופכת את חיי המדינה ואת סדרי השלטון למסגרת הטעונה משמעות דתית . הזדהותו השלמה עם מדינת ישראל אינה כרוכה במימוש הגאולה , כפי שהיא בעולמו המתוח של הדתי האורתודוקסי . המדינה כהוויה חילונית אינה חיצונית לחייו הדתיים אלא היא חלק מהם , אם בסיפוק ואם באכזבה , לא רק לפי סמליה הדתיים אלא גם לפי שיפוטיו המוסריים דתיים ( גדעון כ " ץ , לעצם החילוניות : ניתוח פילוסופי של החילוניות בהקשר ישראלי , ירושלים : יד יצחק בן צבי , תשע " א , עמ ' . ( 251 ספר נוסף , של מאיר בוזגלו , טוען שהמסורתיות מציגה חלופה לשתי התשובות השכיחות באשר למשמעותה של היהדות בחברה המודרנית — יהדות לאומית או יהדות הלכתית . היהדות המסורתית , על פי בוזגלו , היא בסיס מפרה לדיאלוג עם העבר ועוגן לפירוש מעודכן של זהויותינו בהווה . ראו מאיר בוזגלו , שפה לנאמנים : מחשבות על המסורת , ירושלים : כתר , תשס " ט .

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר