פתיחה ידידיה צ' שטרן

עמוד:7

פתיחה ידידיה צ ' שטרן מהי " יהדות " ? בנות ובני הדורות הקודמים חיו את יהדותם כביטוי של ייחוד רב ממדי : דתי , לאומי , חברתי ותרבותי . בעבורם ההתקיימות הפיזית , הרוחנית והתודעתית של היהודים כקבוצה מובחנת ניזונה מכל רכיבי הזהות האמורים גם יחד כמהות אינטגרטיבית אחת , בלי שיבחינו ביניהם . ואולם שורה של שינויים מהותיים באורחות החיים של יהודים בדורות האחרונים הביאו לידי היפרדותה של חבילת הזהות הזאת . בולטים בהם שניים . ראשית החילון . מרכזיותו של הרכיב הדתי בזהות היהודית הייתה ברורה מאליה מאז ומתמיד . כך היה בכל גלגוליו של העם : לנוכח המקדש , בחורבנו ובהיעדרו ; כשזכינו לשלטון עצמי וכשהתפזרנו בין האומות ; בעתות של פריחה , צמיחה ותור זהב וכן בעתות של ניוון , נסיגה ושמד ; בגלויות שבמערב ובגלויות שבמזרח . ואולם במאתיים השנים האחרונות לערך ניכרת דומיננטיות להעדפה יהודית חדשה : בני ובנות הקבוצה מעוניינים בשימור זהותם הייחודית באמצעות הדגשה של רכיבי הלאום , החברה והתרבות ( או מי מהם ) , אך רבים מהם דוחקים מעל פניהם את הרכיב הדתי . ואכן , " בניגוד לפורשים מדרכה של הדת בדורות עברו , שבדרך כלל התרחקותם סימנה את רצונם להתפשט מזהותם היהודית הכוללת , המוני היהודים שבוחרים בדורות האחרונים באורח חיים חופשי ממחויבות דתית — ה ' חילונים ' — אוחזים בזהות יהודית מלאה ובלתי מתפשרת " . בשבילם הדת איננה רכיב הכרחי של הזהות היהודית . הם אינם חלק מהקהילה היהודית הדתית , אך הם בשר מבשרו של הציבור היהודי במובנים אחרים . שינוי זה הוא קו פרשת מים בהיסטוריה של היהדות , שכן הוא מחדד עד מאוד את שאלת מהותה של היהדות . הריבוי של עמדות כלפי הדת בתוך הקבוצה המזוהה והמזדהה עם היהדות בדורנו יוצר מחנות רעיוניים וחברתיים של יהודים החלוקים זה עם זה בשאלות 1 ראו ידידיה שטרן , " מבוא " , בתוך : יצחק ברנד , מיהו חילוני ? קריאות הלכתיות , ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה , תשע " ב , עמ ' . 13

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר