כשיהדות פוגשת מדינה

עמוד:4

When Judaism Meets the State Yedidia Z . Stern , Benjamin Brown , Kalman Neuman , Gideon Katz , Nir Kedar עורך אחראי : דב איכנולד עריכת הטקסט : קרן גליקליך עיצוב העטיפה : סטודיו עינב גרין סדר : נדב שטכמן פולישוק לוחות : טופרינט אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו “ ל . All Rights Reserved © 2015 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books | P . O . B . 53494 , Tel - Aviv 6153401 , Israel כל הזכויות שמורות 2015 © למשכל — הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת " ד , 53494 תל אביב E - mail : info @ ybook . co . il | 6153401 דאנאקוד : | 362 - 5303 מסת “ ב | ISBN 978 - 965 - 564 - 120 - 2 נדפס בישראל Printed in Israel 2015

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר