הקדמה - הלן תומס

עמוד:9

הקדמה - הלן תומס חקר הגוף בחברה משמש מוקד מרכזי במדעי החברה והתרבות מאז סוף שנות השמונים . הגוף הוא לרוב האמצעי העיקרי למבע ולייצוג במחול החברתי והבימתי המערבי . אי לכך , היה אפשר לשער שחוקרי החברה והתרבות העניקו למחול יותר ממבט חולף בדיוניהם . כמעט איש מהתיאורטיקנים של החברה ושל התרבות של הגוף לא נמשך לעסוק במחול בצורה שיטתית כגישה דיסקורסיבית או אסתטית ממוקמת ( , ( Situated בניסיון לייצר תובנות בנוגע , לדוגמה , לפוליטיקה של השונות המינית ו / או הגזעית ו / או המעמדית , כפי שזו מותווית באמצעות ייצוגי הגוף , וכפי שהיא חקוקה בפרקטיקות הגופניות . נושאים שהעסיקו מבקרי חברה ותרבות בעשרים השנים האחרונות לערך . המצב שונה בשדות אמנותיים ותרבותיים אחרים , כדוגמת אמנות , ספרות , קולנוע ותקשורת המונים , שהתוצרים וסוגי השיח שלהם בנוגע לגוף שימשו חומרי מקור לחקר של שונות ושל ייצוג ( לדוגמה , , Mulvey ; 1988 , Pollock , Phelan ; 1992 , Nead ; 1991 , Goldstein ; 1990 , Gaines and Herzog ; 1989 ; 1995 , Wolff ; 1995 , Gilman ; 1994 , Gamman and Makinen ; 1993 . ( 1998 , Curti ; 1996 , Foster ; 1996 , Betterton כתב העת , Body & Society שנוסד ב – , 1995 כמעט שאינו מכיל מאמרי מחקר עם המילה " מחול ” בכותרתם . עם זאת , פרסומם של כמה אוספים רב – תחומיים ושל מונוגרפיות על מחול מאז 1990 ( לדוגמה , Thomas ; 1992 , Ness ; 1990 , Novack ; 1990 , Cowan Goellner and ; 1996 b , 1995 , Foster ; 1995 , Browning ; 1997 , 1993 a ; 1999 , Malbon ; 2001 , 1997 , Desmond ; 1995 , Koritz ; 1995 , Murphy 2001 , Pini ) מצביע על העובדה שקיים עניין חדש במחול בשולי הדיסציפלינות המדעיות המבוססות יותר , כדוגמת הסוציולוגיה , האנתרופולוגיה , חקר התרבות

הוצאת אסיה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר