הקדמה - הלן תומס

עמוד:10

ותורת הספרות . עובדה זו נובעת , בין השאר , מטשטוש הגבולות הגובר בין הדיסציפלינות האקדמיות , שהחל באמצע שנות השמונים לערך בתגובה למה שכונה " סדרה של משברים בייצוג ” ( . ( 1990 , Boyne and Rattansi אולם עניין חדש זה קשור אולי גם לעובדה שמרבית המחברים והעורכים שהוזכרו לעיל התמחו בשתי דיסציפלינות , שאחת מהן היא מחול . חקר המחול כשיטה לתנועה משמעותי בזכות עצמו , מנקודת מבט פורמליסטית ( אסתטית ) או הקשרית , מדובר בתחום מחקר חדש יחסית לדיסציפלינות האקדמיות המבוססות יותר , כדוגמת הסוציולוגיה וחקר התרבות . אולם גבולות חקר המחול הולכים ונשחקים גם הם , בהשפעת האתגרים שההגות הפמיניסטית , המודרניסטית והפוסט – סטרוקטורליסטית מציבות בפני אחדות התיאוריה והשיטה . חקר המחול מן הזמן האחרון מושפע באופן הולך וגובר מהתנודות ומהטלטלות שאירעו בדיסציפלינות אחרות . שאלת הגוף בזיקה לנושאים הנוגעים לייצוג ולשונות נעשתה תחום עניין מרכזי לכמה כותבים בתחום " חקר המחול ” ( לדוגמה , ; 1998 , 2014 , Burt ; 1995 , 1993 , Franko , Cooper Albright ; 2001 , 1996 a , Morris ; 1995 , Koritz ; 1995 , Daly . ( 2001 , Briginshaw ; 2001 , 1997 , Desmond ; 1997 כשם שנוצר כמדומה עניין חדש במחול כנושא לחקירה אצל כמה מבקרי חברה ותרבות , כך הולך וגובר בשנים האחרונות העניין שמגלים חוקרי מחול בתמות ובנושאים המעסיקים דיסציפלינות מסורתיות יותר . מטרתו העיקרית של הספר היא לרתום את העניין בגוף של המחקר החברתי והתרבותי לעיון בגוף בחקר המחול – לבחון , באמצעות גישה של חקרי מקרים ( , ( case studies מגוון דרכים ( שאינן בשום אופן מקיפות או כוללניות ) לבחינה של המחול כפרקטיקה גופנית חברתית ו / או אמנותית . הספר מסתמך על קשת של נקודות מבט שמשמשת מבקרים חברתיים ותרבותיים : פמיניזם , סמיוטיקה , פוסט – סטרוקטורליזם ופוסטמודרניזם . כך , הוא מצביע על המעלות ועל המגרעות של גישות אלו . בתורו , הספר מבקש לתרום לפולמוסים עכשוויים בביקורת

הוצאת אסיה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר