ארבעים שנה לכתב העת “עלי ספר” חקר הספר העברי – כתבי יד, דפוס ודיגיטציה

עמוד:13

מדעי הרוח הדיגיטליים וחקר הספר העברי במאה ה - , 21 עם המעבר לפורמט הדיגיטלי ולאינטרנט , עולם כתבי היד והספרים הנדירים עובר מהפכה של ממש . יותר ויותר עותקים של כתבי יד וספרים נסרקים ומועלים לרשת . מצד אחד כתבי היד והספרים זמינים ונגישים מתמיד וקל יותר לחוקרים לעבוד אתם אולם מצד שני עדיין קיימים קשיים רבים בקריאה ממוכנת ( Optical character recognition OCR ) ובהמרה האוטומטית של הדימוי ( Image ) לטקסט דיגיטלי , דימוי שהוא חשוב מאוד בפני עצמו כדי לשמר את כל התופעות הייחודיות לכתבי יד . המהפכה הדיגיטלית מתקדמת צעד נוסף ומייצרת ארגז כלים לעבודת החוקר , כלים להשוואת נוסחים , תעתוק , סימון טקסט ותמונה , תיוג xml ו - , TEI שיתוף פעולה ודיון מקוון ועוד . חלק מהכלים מייעלים שיטות קיימות ואחרים פותחים אפיקי מחקר חדשים שלא היו אפשריים עד כה . שאלות רבות מתעוררות בנוגע למהות הטקסט ולתהליך המחקר . שאלות כגון : מהי הגדרתו של טקסט בימינו ? אלו כלים חדשים התפתחו כדי לערוך , להשוות , להנגיש ולנתח טקסטים באמצעיים דיגיטליים ? מהו מקומן של דרכי המחקר המסורתיות בחקר הטקסט והאם השינוי הוא מהותי או טכני ? מה מקומם של המקור ושל ההיבטים החומריים של הטקסט בעידן הדיגיטלי ? רוב הכלים שפותחו עד כה והניסיונות שנעשו מתייחסים לעבודה עם טקסטים באותיות לטיניות , העברית כמו תמיד מציבה אתגרים מיוחדים בגלל סוג האותיות השונה , כיווניות השפה והמבנה המורפולוגי . אך חלק מהכלים שפותחו יכול להתאים גם לעבודה עם טקסטים עבריים בהצלחה רבה . דוגמה לכלי שמיועד להשוואת טקסטים ועובד בהצלחה עם טקסטים עבריים הוא כלי בשם . ” Juxta Commons " ראשיתה של יצירת מהדורה ביקורתית הוא באיסוף עדי נוסח ובהשוואתם , ההשוואה נעשית בדרך כלל על ידי קולציה . עבודת הקולציה היא עבודה שדורשת דיוק רב וכרוכה בהעתקה מדויקת של כתבי היד והשוואתם . לאורך שנים רבות נעשתה עבודה זו באופן ידני ובמשך השנים ניסו חוקרים שונים למצוא כלי עזר שיכול להקל על המלאכה . ” Juxta Commons " מאפשר מספר דרכים נוחות ופשוטות להעלאת עדי הנוסח למחשב , יצירת קבוצות השוואה והצגת ההבדלים בין עדי הנוסח השונים במספר צורות ויזואליות שונות , כמו כן מציעה התוכנה ” Edition Starter " בגרסה ניסיונית שיכול להוות בסיס למהדורת ביקורתית עם חילופי נוסחאות . ככל שירבו הטקסטים הדיגיטליים הקיימים בארון הספרים היהודי הדיגיטלי ההולך וגדל , וככל שישתפרו הטכנולוגיות גם לפענוח טקסטים של כתבי יד וספרים עבריים בעזרת המחשב תלך ותגדל התועלת של כלים מסוג זה ותחסוך הרבה עבודה טכנית 16 “ כתב היד העברי בעידן הדיגיטלי | רוח דיגיטלית ” . נבדק לאחרונה ב - 3 במאי . 2015 . http : // www . thedigin . org / mebrewmss 17 לסקירה מקיפה על Juxta Commons ראו : Gila Prebor , “ New Technologies for the Collation of . Hebrew Texts ” , Zutot : Perspectives on Jewish Culture , 10 ( 2013 ) , pp . 53 - 64

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר