קיצורים ביבליוגרפיים

עמוד:יב

שפיגל , השתתפות הציבור = יעקב שמואל שפיגל , " השתתפות הציבור בקריאת התורה ובקריאת מגילות " , אור ישראל כג ( תשס " א ) , קסט - קצז . [ = הנ " ל , תחי תפילה ומועד , ירושלים תש " ע , עמ' . [ 209 - 181 , – על השיטה = יעקב שמואל שפיגל , " על השיטה המקובצת לר ' בצלאל אשכנזי " , ישורון ד ( תשנ " ט ) , עמ ' תשכא - תשמא . , – עמודים = יעקב שמואל שפיגל , עמודים בתולדות הספר העברי , כתיבה והעתקה , רמת גן תשס " ה . , – שיטה = יעקב שמואל שפיגל , שיטה על מסכת בבא קמא לרבינו יעקב קאשטרו , מכון אהבת שלום , ירושלים תשס " ח .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר