קיצורים ביבליוגרפיים

עמוד:ט

קיצורים ביבליוגרפיים רשימה זו כוללת את החיבורים והפרסומים מספרות המחקר שהוזכרו בכרך זה וצוטטו בציון מקוצר , רשימת החיבורים מהספרות הרבנית והמפתחות יבואו בסוף כרך זה . אבינרי = יצחק אבינרי , היכל רש " י , א - ב , ירושלים תש " ם . אברמסון , הלכות ספר תורה = שרגא אברמסון , " הלכות ספר תורה ( ' גנזי מצרים ' ) " , סיני צה ( תשמ " ד ) , עמ ' קצז - רח ; צח ( תשמ " ו ) , עמ ' א - כא ; צט ( תשמ " ו ) , עמ ' קצג - ריד ; קה ( תש " ן ) , עמ ' ריב - ריט . , – מלח מהו = שרגא אברמסון , " מלח מהו ? " , לשוננו מ ( תשל " ו ) , עמ ' . 189 - 178 , – רב יוסף ראש הסדר = שרגא אברמסון , " רב יוסף ראש הסדר " , קרית ספר כו ( תש " י ) , עמ ' . 95 - 72 אדלר E . N . Adler , ‟ An Eleventh Century Introduction to the Hebrew Bible : Being a Fragment = from the Sepher ha - Ittim of Rabbi Judah ben Barzilai of Barcelona ” , JQR , 9 ( 1897 ) , pp . 669 - 716 [ יצא לאור גם כתדפיס : גנזי מצרים , הלכות ספר תורה , לענ " ד לר ' יהודה הנשיא אלברגילוני , אוקספורד . [ 1897 אלבה = עדו אלבה , הגויל והקלף , קרית ארבע , חברון תש " ס . אלוני ושייבר = אלוני נחמיה ואלכסנדר שייבר , " רשימת סופרים אוטוגרף לר ' יוסף ראש הסדר " , קרית ספר מח ( תשל " ג ) , עמ ' . 172 - 152 אליאב = מרדכי אליאב , בחסות ממלכת אוסטריה , 1917 - 1849 ירושלים תשמ " ו . אשתור = אליהו אשתור , תולדות היהודים במצרים וסוריה תחת שלטון הממלוכים , א - ג , ירושלים תש " ד - תש " ל . בורנשטין מקובצקי = לאה בורנשטין מקובצקי , מפתח לשו " ת המהרשד " ם , רמת גן תשל " ט . בזק = עליזה בזק , השימוש בחזקת ' טב למיתב ' בשיח ההלכתי המודרני , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר אילן , תשע " ג . בית הלוי = ישראל דוד בית הלוי , תולדות יהודי קאליש , תל אביב תשכ " א . בלנק = חיים בלנק , " ערבית יהודית מצרית " , ספונות יח ( תשמ " ה ) , עמ ' . 314 - 299 בן נאה = ירון בן נאה , יהודים בממלכת הסולטנים : החברה היהודית באימפריה העות ' מאנית במאה השבע עשרה , ירושלים תשס " ז . בן צבי = יצחק בן צבי , ארץ ישראל וישובה , ירושלים תשכ " ח . בניהו , דברי הימים = מאיר בניהו , דברי הימים של פאס , תל אביב תשנ " ג . , – הסכמות = מאיר בניהו , " הסכמות ' חזקת החצרות , הבתים והחנויות ' בשאלוניקי ופסקיהם של רבי יוסף טאיטאצאק וחכמי דורו " , מיכאל ט ( תשמ " ה ) , עמ ' נה - קמו . , – יוסף בחירי = מאיר בניהו , יוסף בחירי : מרן רבי יוסף קארו : הוויכוחים שעברו בינו לבין המבי " ט , בתי המדרש , תלמידיו , בני משפחתו , חיבוריו , שירה , קינה ואיגרות , ירושלים תשנ " א . ברוור = אברהם יעקב ברור ( , ( Brawer " ראשית השמוש בזכות הקפיטולציות ע " י יהודים בא " י " , ציון ה ( ת " ש ) , עמ ' . 169 - 161 גברא = משה גברא , חכמי ישראל שבתימן – מארי יחיא צאלח ( מהרי " ץ ) , גדול חכמי תימן , בני - ברק תשנ " ד . גינצבורג = כריסטיאן דוד גינצבורג , המסורה , א - ד , לונדון תר " מ - תרמ " ז . גינת = ליפא גינת , ר ' יוסף ראש הסדר ופירושיו למשנה , עבודת גמר , תל אביב תש " ן . גליק , אור וניחומים = שמואל גליק , אור וניחומים : להתפתחותם של מנהגי " ניחום אבלים " במסורת ישראל , אפרת תשנ " ג .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר