תוכן עניינים

עמוד:ו

ב . תורכיה 537 - 528 ............................................................................................................................................................ ENA NS 34 . 19 . 4 בעניין ארוס שנדר לאסור על עצמו דברים מסוימים אם יבטל את השידוך , וטוען שהנדר לא כלל ביטול השידוך כתוצאה ממצב שהיה בלתי ידוע לפני השידוך . ג . בלתי ידוע 555 - 538 ................................................................................................................................................................... ENA 2123 . 8 . 5 בעניין אדם שגזל גוי , האם עבר על איסור גזל , והאם חייב להשיב את הגזילה . 559 - 556 ................................................................................................................................................................ ENA 2825 . 11 . 6 בעניין יבם שביקש לדחות את הייבום למועד בלתי ידוע והיבמה דורשת שייבמה או שיחלוץ מיד . 561 - 560 ................................................................................................................................................................ ENA 2865 . 31 . 7 בעניין רב שהתבקש לצרף חתימתו לחתימת גדולי הרבנים על כרוז שקורא לציבור להימנע משבועות שווא , ומתלבט אם הוא ראוי ששמו יופיע על הכרוז . 565 - 562 ................................................................................................................................................................ ENA 3077 . 11 . 8 פירוש או תשובה על דברי הרמב " ם בהלכות סנהדרין , פי " ז ה " א , שמשתמע מהם שמניין שלושים ותשע מלקות אינו מן התורה . 567 - 566 .................................................................................................................................................................. ENA 3581 . 3 . 9 תשובותיו של נתבע הקשור לעסקי מסחר באבני חן . 570 - 568 ................................................................................................................................................................... ENA 3669 . 2 . 10 בעניין תביעה להשבת ריבית קצוצה מאדם שפלש לחנות של אלמנה וסחט ממנה את הסכמתה להסתפק בתשלום מוזל תמורת סכום כסף שילווה לה . 572 - 571 ................................................................................................................................................................... ENA 3672 . 4 . 11 בעניין יהודי שלווה כסף מגוי בריבית של אחוז אחד , והלוום לחברו בריבית של שני אחוזים , וטוען שרווחיו אינם נחשבים ריבית , אלא תשלום עבור טרחתו בסידור ההלוואה . 577 - 573 ............................................................................................................................................................... ENA NS 10 . 1 . 12 בעניין ויכוח שהתעורר בבית כנסת אם יש לקרוא " ברית מלח הוא " או " הוא " . 581 - 578 ............................................................................................................................................................ ENA NS 17 . 14 . 13 בעניין חיוב שבועת אפוטרופוס , לאח שמכר ירושה שכללה את חלקם של אחיו היתומים . ו – תשובות נוספות – ENA 2642 . 6 . 1 ר ' יוסף ראש הסדר [ 588 - 585 ......................................................................................................... ?[ בעניין גוויל וקלף הכשרים לכתיבת ספרי תורה , תפילין ומזוזות . – ENA 3372 . 1 . 2 הרב חסיד חתן הרב אברהם הלוי .................................................................................... 595 - 589 א . בעניין חביות של יין שנמצאו ברשותו של גוי ויש על החביות סימן שהיין יצר על ידי ישראל , אלא שהחביות אינן חתומות בחותם . ב . בעניין ספינה מרודוס שהגיעה עם תשעה כדים ) או חביות ( של יין שהיו סגורים בפקק ולא חתומים .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר