שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות’מאנית

עמוד:ד

כרך זה יוצא לאור בסיוע פרויקט פרידברג לפרסום הגניזה מפעל משותף של חברת פרידברג לכתבי יד יהודיים ( FJMS ) ופרויקט פרידברג לפרסום הגניזה ( FGP ) ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה קרן המחקר של מכון שכטר למדעי היהדות © כל הזכויות שמורות לבית המדרש לרבנים באמריקה ולאוניברסיטת בר - אילן , רמת - גן תשע "ו Printed in Israel , 2016 ISBN 978 - 965 - 456 - 067 - 2 אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום והקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור , או מהמחבר , פרט לצורך סיקור בעיתונים ובכתבי עת

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר