עם הספר

עמוד:XII

בסוף הספר , הוספנו פרק בשם " תשובות נוספות " , ובו שלוש תשובות חשובות מהמאות הי " ב - הי " ד : תשובת ר ' יוסף , ראש הסדר ; תשובת " הרב החסיד חתן להרב אברהם הלוי " ; תשובה שייתכן לייחסה לר ' יעקב משגוביא . למיטב ידיעתנו תשובות אלו טרם ראו אור . בפרק זה נדפסה גם תשובה אחת של חכם מתימן , ר' יחיא בן יוסף צאלח ( מהרי " ץ ) . תשובה זו אמנם נדפסה בספרו , שו " ת פעלת צדיק , אך הנוסח המובא בכתב היד שונה במידה ניכרת מהנוסח הנדפס . תשובות אחרות מאוסף אדלר שמצאנו במהלך המחקר , שמוצאן אינו מאגן הים התיכון או שנכתבו לפני המאה הט " ז , וכן פרגמנטים שקשה לעמוד על טיבם אם הם חלקים מתוך שו " ת או כתבים הלכתיים אחרים , פענחנו את תוכנם ופרסמנו באתר " פרויקט פרידברג לחקר הגניזה " . משימה זו צלחה בזכות רצונם הטוב וחפץ לבם של אנשים רבים שתודתי נתונה להם : הנהלת ביהמ " ד לרבנים באמריקה ובראשה הנגיד פרופ ' ארנולד אייזן ; פרופ ' דוד קרמר , מנהל ספריית ביהמ " ד לרבנים באמריקה , הרב ג ' רי שוורצבארד ועובדי חדר הקריאה שבמחלקת כתבי היד שבספרייה , שנעתרו ברצון לכל בקשותיי לאיתור כתבי היד ולהכנת תצלומים דיגיטאליים באיכות גבוהה כפי שנדרשו למחקר זה . תודה מיוחדת לפרופ ' יעקב ש ' שפיגל שקרא את כתב היד בשלביו השונים הערות חשובות משלו שולבו בכלל הערותי ; לפרופ ' אליאב שוחטמן שקרא את הספר בשלביו האחרונים ועודדני לפרסמו . לעמיתיי שבמכון שוקן למחקר היהדות והם : מר אריאל גרוסמן , שהעתיק את כתבי היד העתקה ראשונה וערך את המפתחות ; ד " ר דותן ארד שסייע בראשית הדרך בהגהה ובשיפור קריאתם של חלק מכתבי היד ; ר ' אברהם לוין , שחזר ובדק את כל כתבי היד , הגיהם הגהה מדוקדקת והוסיף הערות חשובות משלו ; הרב יעקב שוורץ שהעמיק בזיהוי התשובות ובפירוש תוכנן ; וצוות עובדי המכון העומדים לימיני , הרב ברוך יונין , הגב ' נעמה קריא - טייטלבאום , ומר דני הקר ; למר עקיבא ד ' רוט שתרגם את הקדמת הספר לאנגלית – כולם יעמדו על הברכה . חובה נעימה לי להודות לאלה שסייעו בידי להוצאת הספר לאור – פרופ ' דוד קרמר שתמך וסייע בפרסום הספר בחסות הספרייה ; פרופ ' יוסי כץ , יו " ר הוצאת הספרים של אוניברסיטת בר אילן והגב ' מרגלית אבישר , מנהלת ההוצאה ; פרופ ' דוד גולינקין , נשיא מכון שכטר וקרן המחקר של המכון . תודה מעומקא דליבא למר דוב פרידברג ולרב ראובן רובלו , מנהלי פרויקט פרידברג לחקר הגניזה , על תמיכתם העקבית במפעל " שרידי התשובות מגניזת קהיר " שבמכון שוקן למחקר היהדות – ללא עזרתם ספק אם היינו יכולים לברך היום על סיום השלב השני במפעל חשוב זה – ישלם ה ' פועלם ותהי משכורתם שלמה . בתפילה לבורא עולמים שיזכנו להשלים מפעל זה , ולהוציא לאור גם את שאר שרידי התשובות מחכמי האימפריה העות ' מאנית מגניזת קהיר , המפוזרים בשאר ספריות העולם . ירושלים , כסלו תשע " ו שמואל גליק

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר