תוכן עניינים

עמוד:IX

577 - 573 ............................................................................................................................................................... ENA NS 10 . 1 . 12 בעניין ויכוח שהתעורר בבית כנסת אם יש לקרוא " ברית מלח הוא " או " הוא " . 581 - 578 ............................................................................................................................................................ ENA NS 17 . 14 . 13 בעניין חיוב שבועת אפוטרופוס , לאח שמכר ירושה שכללה את חלקם של אחיו היתומים . ו – תשובות נוספות – ENA 2642 . 6 . 1 ר ' יוסף ראש הסדר [ 588 - 585 ......................................................................................................... ?[ בעניין גוויל וקלף הכשרים לכתיבת ספרי תורה , תפילין ומזוזות . – ENA 3372 . 1 . 2 הרב חסיד חתן הרב אברהם הלוי .................................................................................... 595 - 589 א . בעניין חביות של יין שנמצאו ברשותו של גוי ויש על החביות סימן שהיין יצר על ידי ישראל , אלא שהחביות אינן חתומות בחותם . ב . בעניין ספינה מרודוס שהגיעה עם תשעה כדים ) או חביות ( של יין שהיו סגורים ולא חתומים , והשולח לא יכול לאשר על פי צורת החותם שהחביות לא נפתחו ונסגרו שוב עם חותם מזויף . – ENA 3209 . 5 + 3210 . 4 - 5 . 3 ר ' יעקב הכהן משגוביא [ 606 - 596 ................................................................... ?[ א . פירוש על מסכת כתובות ח ע " ב . ב . פירוש קבלי לצורת האות ס ' . ג . חלק מתשובה על פירוש הגמרא בקידושין לא ע " ב . – ENA 1628 . 3 . 4 ר ' יחיא בן יוסף צאלח ( מהרי " ץ ) .................................................................................... 613 - 607 ב ' תשובות בעניין " סירכא של אומא " שנדבקה לצלעות ולאחר הבדיקה נחתכה האומא ונמצאה בה מחט כנגד הסירכא . מפתחות מפתח לחיבורים מהספרות הרבנית .................................................................................. 630 - 617 מפתח אישים .............................................................................................................. 634 - 631 מפתח מקורות 667 - 635 ............................................................................................................ מפתח לעזים 669 - 668 .............................................................................................................. מפתח מידות , משקלות ומטבעות ........................................................................................... 670 מפתח מקומות ............................................................................................................ 673 - 671 מבוא אנגלי xv - i ..........................................................................................................

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר