תוכן עניינים

עמוד:VIII

– ENA 3009 . 16 . 2 ר ' חיים שבתי 504 - 492 ......................................................................................................................... בעניין יהודי שקנה שפחה שטבלה לשם עבדות וחי עמה בחטא . אם ראוי להענישו ואם רשאי לשאת אותה , ואם לאו , האם חייב לגרשה . ה – תשובות אנונימיות א . מצרים 516 - 507 ....................................................................................................................................................... ENA 2896 . 35 - 38 . 1 בעניין תושב מצרים שכתב צוואה זמנית לפני שעלה לארץ ומת , והיורשים מערערים על הצוואה . 521 - 517 .................................................................................................................................................................. ENA 3193 . 1 . 2 בעניין פרשת הגט של משה קודייסי , שיצא עליו ערעור שהוא פסול מחשש " גט מעושה " . 527 - 522 ............................................................................................................................................................... ENA NS I . 54 . 3 בעניין סוחר שהוציא שטר מודעה שסיפק סחורה בכפייה תמורת שטר חוב חסר ערך . ב . תורכיה 537 - 528 ............................................................................................................................................................ ENA NS 34 . 19 . 4 בעניין ארוס שנדר לאסור על עצמו דברים מסוימים אם יבטל את השידוך , וטוען שהנדר לא כלל ביטול השידוך כתוצאה ממצב שהיה בלתי ידוע לפני השידוך . ג . בלתי ידוע 555 - 538 ................................................................................................................................................................... ENA 2123 . 8 . 5 בעניין אדם שגזל גוי , האם עבר על איסור גזל , והאם חייב להשיב את הגזילה . 559 - 556 ................................................................................................................................................................ ENA 2825 . 11 . 6 בעניין יבם שביקש לדחות את הייבום למועד בלתי ידוע והיבמה דורשת שייבמה או שיחלוץ מיד . 561 - 560 ................................................................................................................................................................ ENA 2865 . 31 . 7 בעניין רב שהתבקש לצרף חתימתו לחתימת גדולי הרבנים על כרוז שקורא לציבור להימנע משבועות שווא , ומתלבט אם הוא ראוי ששמו יופיע על הכרוז . 565 - 562 ................................................................................................................................................................ ENA 3077 . 11 . 8 פירוש או תשובה על דברי הרמב " ם בהלכות סנהדרין , פי " ז ה " א , שמשתמע מהם שמניין שלושים ותשע מלקות אינו מן התורה . 567 - 566 .................................................................................................................................................................. ENA 3581 . 3 . 9 תשובותיו של נתבע הקשור לעסקי מסחר באבני חן . 570 - 568 ................................................................................................................................................................... ENA 3669 . 2 . 10 בעניין תביעה להשבת ריבית קצוצה מאדם שפלש לחנות של אלמנה וסחט ממנה את הסכמתה להסתפק בתשלום מוזל תמורת סכום כסף שילווה לה . 572 - 571 ................................................................................................................................................................... ENA 3672 . 4 . 11 בעניין יהודי שלווה כסף מגוי בריבית של אחוז אחד , והלווה לחברו בריבית של שני אחוזים , וטוען שרווחיו אינם נחשבים ריבית , אלא תשלום עבור טרחתו בסידור ההלוואה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר