תוכן עניינים

עמוד:VII

– ENA 2708 . 35 - 36 . 10 ר ' אברהם הלוי 409 - 400 ................................................................................................................ א . בעניין סופר שכתב שם הויה ושכח לקדשו , ואף שכח להשאיר רווח בין השם ובין התיבה שלאחריו ושתי התיבות נראות כתיבה אחת , אם מותר למחוק את השם ולכותבו מחדש . ב . בעניין מי שעלה לתורה בבית כנסת אחד והלך לבית כנסת אחר והעלוהו שוב לתורה ונזדמנו לו אותם פסוקים שקרא בבית הכנסת הראשון . – ENA 3167 . 7 . 11 ר ' שלמה סלאמי [ 415 - 410 ............................................................................................................... ?[ אם אפשר לצרף לזימון בעשרה לאחר שהמסובים החלו בברכת המזון . – ENA 3276 . 5 - 6 + NS 70 . 5 . 12 ר ' שבתי נאווי .............................................................................................. 443 - 416 בעניין היתר נישואין לעגונת סוחר משי שסבב בכפרי מצרים למכור את מרכולתו ונרצח על ידי שודדים שהתחזו לסוחרים – על פי עדות גוי שזיהה את שרידי הגופה . מילואים .................................................................................................................................................................................................................. 445 כרך ב – מצרים , תורכיה , תשובות אנונימיות , תשובות נוספות קיצורים ביבליוגרפיים התשובות שבכתבי היד ג – מצרים – ENA 2639 . 18 . 1 ר ' דוד בן זמרא ....................................................................................................................... 455 - 449 בעניין כשרותו של גט שנשלח מהעיר פמגוסטה שבקפריסין , שהסופר כתב בו את שם העיר בשתי תיבות " פמא גושטא " . – ENA 3390 . 17 + ENA 2607 . 26 . 2 ר ' דוד בן זמרא [ 466 - 456 ......................................................................... ?[ בעניין שני שותפים שפירקו שותפות וערכו ביניהם חוזה שהסדיר בינם את חלוקת הרכוש ופריעת החובות העתידיים . אחד השותפים החליט לעכב את מסירת הרכוש השייך לחברו , עד שזה יספק לו בטוחות להבטחת חלקו בפירעון החובות העתידיים . – ENA 2365 . 13 - 14 . 3 ר ' יהודה חאמי ................................................................................................................ 486 - 467 בעניין קטנה שמינתה את אביה להיות שליח קבלה לגיטה , והאב טוען שקיבל את הגט כדי לזכותו לה – האם הגירושים חלים . ד – תורכיה – ENA NS 61 . 2 . 1 ר ' שלמה הכהן [ מהרש " ך ] [ 491 - 489 ....................................................................................... ?[ בעניין אדם שהודה שקיבל הלוואה , אך טען שהחזירה באמצעות שליח . המלווה אמנם הודה שקיבל חלק מסכום ההלוואה , אך השליח לא זכר דבר .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר