פרק ראשון האשכנזים: המרכז נגד המזרח הזמנה לדיון מנטאלי־סגנוני בספרות העברית החדשה

עמוד:13

פרק ראשון האשכנזים : המרכז נגד המזרח הזמנה לדיון מנטאלי סגנוני בספרות העברית החדשה תפילה בעד שלום המלך הנותן תשועה למלכים וממשלה לנסיכים מלכותו מלכות כל עלמים הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה . הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה . הוא יברך וישמר וינצר ויעזר וירומם ויגדל וינשא למעלה את אדוננו המלך פראנץ יאזעף הראשון ירום הודו ( מתוך מחזור עברי - הונגרי מראשית המאה העשרים ) א . בחיבור זה אני מבקש להציע מסד חדש להיסטוריוגרפיה של הספרות העברית החדשה שיתבסס על קריטריונים מנטאליים - סגנוניים . אני מבקש לטעון ולנסות להוכיח את ארבע הטענות הבאות : א . הספרות העברית החדשה מורכבת מקורפוסים שונים שנוצרו על ידי קבוצות יוצרים , שלכל אחת מהן יש אופי מנטאלי נבדל בשל ההקשרים הגיאו - תרבותיים הייחודיים שבהם היא נוצרה . ב . האופי המנטאלי של היוצרים בני הקבוצות הגיאו - תרבותיות השונות משתקף במאפיינים סגנוניים של הקורפוסים הספרותיים המייצגים כל קבוצה וקבוצה . ג . המאפיינים הסגנוניים הללו , או מוטב , אשכולות המאפיינים הסגנוניים הללו התקבעו והפכו ל " נוסחים ספרותיים " ; תלכידים של שגרות תיאור , נקודות תצפית אופייניות , מארגים אינטרטקסטואליים מסוימים ,

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר