ראובן צור פרוזודיה מוצהרת ואינטואיטיבית של משורר ימי הביניים עיון קוגניטיבי והשוואתי

עמוד:9

ראובן צור פרוזודיה מוצהרת ואינטואיטיבית של משורר ימי הביניים עיון קוגניטיבי והשוואתי במאמר זה אבחן מספר תופעות בפרוזודיה של שירת תור הזהב , שאין להן זכר בפואטיקה המוצהרת של המשוררים . את ההבדלים בין הפואטיקה המוצהרת לעשייה האינטואיטיבית אנסה להסביר בפרספקטיבה קוגניטיבית והשוואתית . להפתעתי מצאתי , שכבר שירמן הכיר בהבדל בין ידיעותיהם המפורשות ובין יכולותיהם האינטואיטיביות של המשוררים : המלומדים שעסקו עד כה במשקלי השירה העברית הספרדית דנו בהם בעיקר מבחינה אופטית . הם קבעו את חלוקת המשקלים הללו , מנו בהם את התנועות והיתדות והרכיבו מהם עמודים , ולפעמים התווכחו , כיצד להרכיב את העמודים של בית בתוך משקל פלוני או מהי צורתו המשנית של המשקל . סבורים היו שבזה יצאו ידי חובתם – כאילו קביעת הרכבם של העמודים מקנה לנו גם ידיעה על עצם מהותו של המשקל , על צלילו וקצבו . והרי יש בידינו כמה וכמה עדויות מן התקופה הספרדית ואף מתקופות מאוחרות יותר , המראות לנו עד כמה נהנו קדמונינו מצלילם של השירים הנקראים . מדע המטריקה העברית ספרדית מתבסס על כתבי מחברים ערביים ויהודיים מימי הביניים . ברם , כוח תפיסתם היה מוגבל עד מאוד ; וגם המשוררים עצמם ידעו לחבר שירים שקולים נהדרים , אך לא היו מסוגלים להגדיר את מהות משקליהם הגדרה נכונה . ( שירמן , 84 : 1979 ) שירמן , שהיה גם מוסיקאי משובח , נכנע כאן לאוזניו בניגוד לעמדותיו המתודולוגיות הנחרצות . הוא מודה שכל המחקר הפוזיטיביסטי שנעשה עד זמנו מקרב אותנו אך במעט להבנת אותו דבר מסתורי שאנו קוראים לו ריתמוס השירה ; 1 מחקר זה נתמך על ידי מענק מס׳ 228 / 11 של הקרן הלאומית למדע .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר