תוכן העניינים

עמוד:7

ה ַ שָׂ פ ָה שֶׁבָּהּ מ ְד ַ בְּ ר ִים א ֵל ַי ה ַ דְּ ב ָר ִים שֶׁבָּ ע ֹל ָם , ה ִיא ה ַ שָׂ פ ָה שֶׁבָּ ה א ֲנ ִי מ ְ דַּבֵּ ר א ֶל ה ַ דְּ ב ָר ִים שֶׁבָּ ע ֹל ָם , שֶׁכָּ ל דָּ ב ָר י ֵש ל וֹ שָׂ פ ָה – גַּ ם א ֲנ ִי א ֹת וֹ דָּ ב ָר . אבות ישורון , ' השפה שבה מדברים ' , כל שיריו , הקיבוץ המאוחד , תשס " א , עמ׳ 144

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר