תוכן העניינים

עמוד:6

ב . נשיאותו של אבראהים אל - חמדי : יוני – 1974 אוקטובר 109 1977 ג . נשיאותו של אל - ע ' שמי : אוקטובר – 1977 אפריל 118 1978 . 2 סוציאליזם בדרום - תימן : 120 1978 - 1970 . 3 בין איחוד למאבק : 127 1978 - 1970 . 4 מערכות החינוך והתפתחותן בשנות ה - 133 70 פרק . 6 דעיכת המהפכות – הערבית והסוציאליסטית ( 138 ( 1990 - 1978 . 1 מלחמת האזרחים : פברואר 138 1979 . 2 היריבות התוך - אליטיסטית בעדן : ינואר 145 1986 . 3 עלי עבדאללה צאלח : המנהיג המנצח 149 . 4 התחזקותה של התנועה האסלאמית בצפון - תימן 154 . 5 הדרך לאיחוד 158 פרק . 7 תימן המאוחדת 162 . 1 השנים הראשונות ( 162 ( 1994 - 1990 . 2 ושוב מלחמת אזרחים : מאי 174 1994 . 3 איחוד בכפייה 176 פרק . 8 אתגרי המאה ה - 181 21 . 1 המשבר הכלכלי - חברתי 181 . 2 שבטים ומדינה : בין עימות להשלמה 183 . 3 אתגר האסלאם הרדיקלי 186 . 4 תימן : " מדינה כושלת " ( 190 (? a failed state אפילוג : " האביב הערבי " – נפילתו של עלי עבדאללה צאלח 196 סיכום 202 רשימת מקורות 205 מפתח שמות , מושגים ומקומות 213

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר