תימן אנטומיה של מדינה כושלת

עמוד:4

Yemen An Anatomy of a Failed State Uzi Rabi עורך הסדרה : גיורא רוזן המערכת : עוזי שביט דבי אילון נועם ברוך דנה פריבך - חפץ עיצוב הסדרה : רוני בלוסטוקי צילום על העטיפה : אימג ' בנק AFP / ISBN 978 - 965 - 02 - 0720 - 5 © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד נדפס בישראל by Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd ,. 2014 עימוד : סטודיו ע . נ . ע . בע "מ דפוס " חדקל " בע״מ , תל אביב תשע " ד 2014 – www . kibutz - poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר