מבוא

עמוד:14

בהספקת משאבים חיוניים ובכללם המשפט . בשדה המשפטי אנו עדים להקמתם של משרדי עורכי דין רב מדינתיים ; לשיתופי פעולה עם מי שנחשבו משך שנים פרופסיות נפרדות , למשל רואי חשבון ויועצי מס ; להתפתחות צורות חדשות של אספקת שירותים משפטיים , ובכללן באמצעות ארגוני חברה אזרחית וקליניקות משפטיות ; לכניסתם לשוק של ספקי שירותים משפטיים שאינם עורכי דין ; לקיטוע ( fragmentation ) באספקת שירותים משפטיים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ובאינטרנט . שינויים אלו מערערים על האופן בו הועבר ידע משפטי ועל הדרך בה סופקו שירותים משפטיים בעבר , והם יצרו מסגרת שיח חדשה לדיון במעמדם , תפקידם ודרך הסדרת עבודתם של עורכי דין . אני מחלקת את הגישות החדשות לשני סוגים . את הראשונה אני מכנה " גישת השוק התחרותית " . לפי תפיסה זו שירותים משפטיים הנם ככל שירות ידע אחר , ודינם של עורכי דין כדין כל ספק ידע אחר . אין שום דבר מיוחד או נעלה בעורכי דין , ועל עבודתם לציית לעקרונות ולכללי השוק שנועדו להבטיח שירות יעיל , איכותי וזמין לצרכן , וזאת באמצעות מקסום התחרות בין ספקי השירות . גישה זו מתנגדת למבנים המסורתיים של לשכות עורכי הדין , שהם בדרך כלל מונופולים המבוססים על הסדרה עצמית הדוקה , המונעת תחרות . גישת השוק התחרותית מבקשת להסיר מחסומים ולהגביר את התחרות בשוק השירותים המשפטיים . ככל שמתעורר צורך לקבוע דין מיוחד לעורכי דין השונה מזה שחל על ספקי שירות אחרים ( למשל הכרה בסודיות היחסים בינם לבין לקוחותיהם ) , הרי שיש לעשות כן באמצעות הסדרה נקודתית , שאינה פוגעת בתפיסה הכוללת . חשוב לציין כי גישת השוק התחרותית רואה במשפט אמצעי לביצוע עסקאות וחוזים , מכשיר לפתרון סכסוכים ולייעול מעבר של טובין , ידע וסחורות . משכך , הקצאתו צריכה להיות יעילה ובאיכות נאותה , תוך צמצום חסמי תחרות . הביטוי המעשי של גישה זו מגוון . מעבר לדרישה לצמצום המונופול של לשכות עורכי הדין המדינתיות , היא מתבטאת בסממנים הבאים : א . החלשת כללי ייחוד המקצוע ופתיחת שוק השירותים המשפטיים לתחרות בין פרופסיות ועם נותני שירותים משפטיים שונים . ב . התרת עיסוק רב תחומי ( Multi Disciplinary Practice ) ושותפויות בין עורכי דין לאלה שאינם עורכי דין . ג . שינוי המבנה המסורתי במסגרתו ניתנו שירותים משפטיים ( משרדים בבעלות עורכי דין בלבד ) , והתרת קיומן של פירמות עורכי דין שאינן בעירבון מוגבל , התרת בעלות בחברות

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר