מבוא

עמוד:11

מבוא מדוע לכתוב ספר על עורכי דין ? חקר המקצוע המשפטי מניח , שבכדי להבין מהו תפקיד המשפט בחברה וכיצד פועלת מערכת הצדק , חשוב להכיר לא רק את בתי המשפט , את המחוקקים ואת השופטים , אלא גם את עורכי הדין . עורכי דין הם " סוכנים משפטיים " חשובים בזירה זו . הם מייצגים לקוחות בפני בתי משפט ורשויות השלטון , הם מנסחים הסכמים ומתדיינים על פרשנותם , נותנים מידע על זכויות , מייעצים לחברות ולארגונים , מגנים על נאשמים , מעניקים סיוע משפטי לאוכלוסיות חלשות , מקימים תאגידים , מעורבים בניסוח חוקים ובאכיפתם , ומשמיעים את קולם תדיר בציבוריות הישראלית , בשמם הם או בשם לקוחותיהם . עורכי הדין הם חלק בלתי נפרד ממוסדות המשפט , אך גם מהמרחב החברתי והכלכלי שבו הולך המשפט ותופס מקום מרכזי . מכאן החשיבות ללמוד על המבנה , המאפיינים , והערכים שעליהם מבוסס מקצוע עריכת הדין . כיצד מגדירים עורכי דין את תפקידם ? מה חושב עליהם הציבור ? האם יש אידיאולוגיה מקצועית משותפת לכל עורכי הדין בישראל ? מדוע אוהבים לשנוא עורכי דין , ובכל זאת הנהירה אל שורות המקצוע נמשכת ? מספר עורכי הדין בישראל הוא הגבוה בעולם המערבי ביחס לגודל האוכלוסייה . התרחבות שורות המקצוע משקפת שינויים בשדה השירותים המשפטיים , אולם גם משפיעה עליו ומשתתפת בכינונו . התפתחות מקצוע עריכת הדין בישראל ומיצובו מושפעים ממערכי כוחות שחלקם חיצוניים למקצוע וחלקם מגיעים מתוכו . מבחוץ מדובר בתהליכים מקומיים המיוחדים לישראל אך גם בתהליכים כלל עולמיים - גלובליים , המשפיעים על המקצוע ומעצבים אותו . במקביל , מתרחשות תמורות פנים מקצועיות המשליכות על מבנה המקצוע , על הפרקטיקות של עורכי דין , הנורמות שחלות עליהם והאופן בו הם מבינים ומגדירים את תפקידם בחברה . מטרתו של ספר זה היא לזהות גורמים אלו ולהציע תובנות חדשות על אחד המוסדות המשפטיים המרכזיים במערכת הצדק בישראל . מה מניע את עורכי הדין ואת מוסדות המקצוע ? האינטרס לשמר את מעמדם ולמנוע תחרות או הגנה על הציבור הנזקק למערכת המשפט ?

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר