תוכן העניינים

עמוד:6

ג . יותר משפט , יותר עורכי דין 78 ד . קריאת תיגר מתוך הלשכה 81 ה . היערכות מוסדית חדשה : המדינה , בתי המשפט ועורכי הדין 85 ו . מעבר לרגולציה רב מערכתית 89 פרק רביעי : עריכת דין חברתית ציבורית בישראל — להשוואת מאזני הצדק 91 א . מבוא 91 ב . ההצדקות לעריכת דין ציבורית - חברתית 93 ג . עריכת דין ציבורית - יריבים , אמצעים ואסטרטגיות פעולה 95 . 1 ייצוג כלפי מי ? איפה טמון הכוח ? 95 . 2 דרכי פעולה - ביקורת , רפלקסיביות והתחדשות מתמדת 98 ד . עריכת דין ציבורית - חברתית בישראל 101 . 1 הבטחת נגישות למשפט - הסקטור הפרטי 101 . 2 ייצוג מטעם המדינה 103 . 3 התפתחות עריכת דין ציבורית בחברה האזרחית 106 . 4 התמסדות עריכת הדין הציבורית בישראל והצרת צעדיה על ידי לשכת עורכי הדין 112 ה . סיכום 115 פרק חמישי : ייחוד המקצוע והמאבק על השליטה בשדה השירותים המשפטיים 118 א . מבוא - ייחוד המקצוע במבט היסטורי 118 ב . ביסוס ייחוד המקצוע 122 ג . המאבק החיצוני - פעולות נגד חברות מסחריות 124 . 1 ‘ פיצוי נמרץ ' 125 . 2 ' המרכז למימוש זכויות רפואיות ' ( לבנת פורן ) 129 . 3 פנים רבות להסגת גבול המקצוע 132 ד . המאבק הפנימי - שיתוף פעולה של עורכי דין עם מסיגי גבול המקצוע 136 ה . עתירת ‘ פיצוי נמרץ ' נגד כלל 140 ב 11 ו . סוף עידן הבלעדיות הפרופסיונלית 144 ז . פתיחת שוק השירותים המשפטיים 150 ח . סיכום 152

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר