מבוא: מדיניות ציבורית וחברות רב-תרבותיות - סדר יום מחקרי חדש

עמוד:14

הכללית : " בעוד הם מסתערים על המחלקה לספרות , הימין כבש את הבית הלבן" ( . ( Gitlin 2005 ; Kymlicka and Banting 2006 טענה אחרת בהקשר זה היא שמדיניות של רב - תרבותיות מחלישה את המאבק לחלוקה מחודשת והוגנת של משאבים משום שהיא שוחקת את הסולידריות בחברה הנדרשת כתשתית ערכית למאבק זה . מוסדותיה האוניברסליים של מדינת הרווחה , כך נטען , נוסדו על בסיס התפיסה המעלה על נס שיתופיות ושייכות קהילתית רחבה החוצה גבולות אתנו - תרבותיים . התפיסה הרב - תרבותית , לעומת זאת , מובילה לתפיסות סקטוריאליות ולאובדן העניין של קבוצות מיעוט במוסדות האוניברסליים של מדינת הרווחה . ההתרחקות של הקבוצות זו מזו מחלישה נורמות של שיתוף פעולה ופוגעת בתחושת הסולידריות הנדרשת לקיומה של מדיניות רווחה . הקבוצות השונות מפתחות זהות נפרדת , שלעתים קרובות נושאת מטען של עוינות כלפי המדינה וכלפי הקבוצה הדומיננטית בה . בעקבות כך מתגבשים מוסדות חברתיים בדלניים המחלישים ואף מייתרים את מוסדותיה של מדינת הרווחה ( . ( Kymlicka and Banting 2006 רוברט פוטנם מצביע על פגיעתה האפשרית של הרב - תרבותיות ב " הון החברתי " , הנוצר לדעתו משיתוף פעולה ומאמון חברתי החוצים גבולות אתנו - תרבותיים , ובעקבות כך על פגיעה במוסדות המדינה התלויים באמון הדדי ( . ( Putnam 2004 הטענה השלישית נגד מדיניות רב - תרבותית נוגעת לאפשרות שהבחירה של בני קבוצות מיעוט לעסוק בבעיות של זהות מסיטה אותם מהבעיות המרכזיות יותר . טענה זאת דומה באופייה לטענה המייחסת " תודעה כוזבת " להמונים . קבוצות מיעוט , אומרים מבקריה של הרב - תרבותיות , נוטות לייחס חשיבות מופרזת לשאלת הזהות הקולקטיבית של כל אחת מהן , ולפיכך מניחות בשוגג כי הדבר שלו הן זקוקות ביותר הוא ההכרה של המדינה בזהותן הקולקטיבית ובפרקטיקות התרבותיות המייחדות אותה . אך הבעיה המרכזית הניצבת לפתחן של קבוצות אלו , ממשיכה הביקורת , איננה תרבותית אלא כלכלית - מעמדית , ולכן הפתרון הרב - תרבותי הוא מקסם שווא . לפיכך הרב - תרבותיות משחקת לידי הימין הכלכלי ובעלי ההון , שלהם יש עניין להסיט את הדיון הציבורי ואת המאמץ הפוליטי משאלות של חלוקה מחודשת ומשאבים חומריים לשאלות של הכרה . טענה מסוג זה עולה בהקשר הישראלי מדבריו של דני גוטוויין , לדוגמה , הטוען כי ה " זעם הרטורי" הכרוך ברב - תרבותיות משמש סוכן פיקוח המביית את הקבוצות המנוחשלות בחברה הפועלת תחת תכתיביו של הקפיטליזם המאוחר . באופן זה , לטענתו , משרתת הרב - תרבותיות את הכוחות ההגמוניים בחברה ומסייעת לשימור מבנה הכוח הקיים ולהמשך הדרתם של המעמדות הנמוכים , שעמם נמנות מרבית קבוצות השוליים שהשיח הרב - תרבותי אמור לייצג ( גוטוויין . ( 2001 למול טענות אלה אפשר להציג את העובדה כי היחלשותה של מדינת הרווחה ניכרת גם במדינות שבהן אין מדיניות רב - תרבותית ( Kymlicka and Banting . ( 2006 חוקריה של מדינת הרווחה מציעים לפיכך שאת הקשר הסיבתי בין רב -

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר