מבוא: מדיניות ציבורית וחברות רב-תרבותיות - סדר יום מחקרי חדש

עמוד:7

מבוא : מדיניות ציבורית וחברות רב - תרבותיות - סדר יום מחקרי חדש גיא בן - פורת יוסי יונה בשיר בשיר בדומה לחברות רבות אחרות , החברה הישראלית מתמודדת עם מציאות של רב - תרבותיות המאתגרת את הסדר החברתי הקיים . היא נדרשת לבחון מחדש את הזיקה שבין זהותה הקולקטיבית , מוסד האזרחות שלה והמעמד הכלכלי של חבריה לבין עקרונות הצדק שעליה לאמץ ; היא נדרשת לעשות זאת לנוכח תביעות הנושאות חותם של רב - תרבותיות , אשר מעלות על נס זכויות קולקטיביות של קבוצות המכוננות אותה ומאתגרות לפיכך הן את הרעיון הדמוקרטי המסורתי והן את מדינת הלאום המודרנית שבה רעיון זה מוצא את מימושו . תביעות אלו , שהפכו חלק מהמציאות הפוליטית של מדינות רבות , עולות , בין היתר , על רקע כישלונה של מדינת הלאום המודרנית לכונן חברה המאופיינת בתרבות אחידה והומוגנית , המאפשרת הכלה שווה ומלאה של כלל אזרחיה באופן בלתי תלוי בהשתייכותם לקבוצות המקור המכוננות אותה . רובן הגדול של המדינות בעידן הנוכחי מאופיינות בקיומה של שונות אתנית משמעותית , גזעית או דתית , המסרבת להיעלם . שונות זו הופכת אותן לחברות רב - תרבותיות או רב - לאומיות מניה וביה ( (; Tully 2001 כלומר גם אם הן אינן חברות רב - תרבותיות דה יורה , הן רב - תרבותיות דה פקטו . צביון זה של מדינת הלאום המודרנית מציב בפניה ובפני מוסדותיה השונים אתגרים תיאורטיים , מוסריים ופרקטיים לרוב . אתגרים אלה מתחדדים במיוחד כאשר עולה שאלת המדיניות הציבורית שעל מדינת הלאום להנהיג לנוכח ההטרוגניות התרבותית המאפיינת אותה , הטרוגניות המהווה יסוד קבוע בזהותה . ואמנם , אסופת מאמרים זו מבקשת לדון באתגרי הרב - תרבותיות בישראל כפי שהם באים לידי ביטוי במוסדותיה הציבוריים השונים . הספר הוא תוצר של קבוצת דיון שנפגשה במסגרת מכון ון ליר בין השנים 2007 ל - , 2009 ושעסקה ביכולתם ובמחויבותם של מוסדות המדינה להתאים עצמם , באמצעות מדיניות ציבורית , למציאות הרב - תרבותית בישראל . בקבוצת הדיון היו חברים חוקרים מתחומי ידע שונים - חינוך , בריאות , קרימינולוגיה , תיאטרון וסביבה - שהביאו עמם נקודות מבט תיאורטיות ואמפיריות שונות על המציאות הרב - תרבותית בישראל ובעולם . במהלך דיוני הקבוצה ועריכת המחקרים הכלולים בקובץ זה התמקדו החוקרים לא רק בשאלות נורמטיביות - פילוסופיות העוסקות ברב - תרבותיות , אלא גם ובעיקר בהשלכות של מציאות רב - תרבותית על מדיניות ציבורית . Young 1990 ; Connor 1994 ; Tully 2001 . 1

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר