תוכן עניינים

עמוד:5

תוכן עניינים הקדמה 7 פתח דבר 9 מבוא 13 שער ראשון : אדמה 21 : 1 שותף פוטנציאלי 23 : 2 המרגלים אמרו את האמת 28 : 3 בוסתן ובאר יש לנו 31 : 4 עגל רך קשור בחבל 39 : 5 לעבדה או לשמרה ? 45 : 6 המפתח - התחלקות במועט 49 שער שני : שותפות 63 : 7 בת הדייג 65 : 8 אותיות קין 71 : 9 מבעד לכוונות הטובות 75 : 10 על סולידריות ושותפות 78 שער שלישי : חינוך 83 : 11 חומר למבוגרים בלבד 85 : 12 שימוש בילדים למטרות פוליטיות 91

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר