מבעד לכוונות הטובות

עמוד:4

On Tensions and Good Intentions Shuli Dichter עורך הסדרה : גיורא רוזן המערכת : עוזי שביט דבי אילון נועם ברוך דנה פריבך חפץ עורכי הספר : נועם ברוך דנה פריבך חפץ עיצוב הסדרה : רוני בלוסטוקי ISBN 978 - 965 - 02 - 0739 - 7 © כל הזכויות בעברית שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד נדפס בישראל דפוס " חדקל " בע " מ , תל אביב by Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd . 2014 אתר ההוצאה : www . kibutz - poalim . com . il

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר