פתח דבר

עמוד:10

כמובן , גם בספר זה ( כמר בחלק הראשון ) התעוררו בעירת של דיוק ואמת בגירסות יחידים או בגייסות המאמתות זר את זר . לפעמים גם מתקנרת אר משלימות ולפעמים גם ממש סותרות זו את זו , והיו בעיות לפעמים במציאת הפתרון הסביר וההשעיה המתקבלת על הדעת על יסוד ניתוח עוברות , דעות , אמירות . כמובן , לאלה אחראי המחבר מתוך תקווה שאכן עלה כידו לבססם . כאן ראוי להאיר שהמידע על חלקה של התנועה בפעילותה למען הקמת האירגון היהודי הלוחם , ערב הקמתו , וכן בששת השבועות הראשונים לקיומו ( שהם השבועות האחרונים לחייו של יוסף קפלן ) לקוי בחסר רב . איש מהבהבת '' השומר הצעיר " בגיטו וארשה לא נשאר בחיים . את עיקר המידע על הימים האלה וכן על כל יתר ימי קיומו של האירגון הלוחם ועל חלקו של " השומר הצעיר " בו הננו שואבים בעיקר מאנשי הנהגת " דרור " , שמדרך הטבע הרבו לתת עדות על תנועתם וחבריהם . רגם תיאוריהם את חמאררערת , הערבדרת - מסירתן והסברתן - כל אלה היו זוכים אולי להארה נוספת , משלימה ואולי לגמרי אחרת ( ראה , למשל , את הביקורת על הספי '' שבע השנים ההך ) מצד חברי הנהגת " השומר הצעיר " שאינה . פיצוי לכך , בלתי שלם , אבל חשוב מאד כשלעצמו , הוא בהישרדות חלק מעיתונות המחתרת של " השומר הצעיר " בגיטו וארשה - העיתונות הרבה יותר בהשוואה לעיתונות של תנועות בוער אחרות במספר פירסומיה , בליונותיה ואף מספר עמודיה ( - 777 ובזה היא עלתה על פירסומי ה בונד " ' ואירגון הנוער שלו - 6 שפירסומיהם היו הרכים ביותר בגיטר ) . בעיתונות שומרית זו נעזרנו רבות לפיענוח עמדות של יחידים , עמדות אידיאולגיות של התנועה , בגילוי העימות שבין עמדותיה לבין עמדותיהם של יריבים וגם במציאת עקבותיו של יוסף קפלן בעריכה ובכתיבה בגליובותיה , גם החלק השני , זה שלפנינו , של הספר " יוסף קפלך ראשיתו בעבודתי במדור התיעוד של " מורשתי ' . את המשך עבודתי זאת איפשר לי קיבוצי - קיבוץ מענית - ולו אני חייב את מלוא התודה , שכתיבת החלק השני של הספר באה לסיומה . על הסיוע למימון הרצאת הספר לאור נתונה תודתי : לקיבוצי - קיבוץ מענית . לוועד אגודת יוצאי קאליש - סניף חיפה , לוועדה המטפלת בקרן שנשארה מספר השומר הצעיר בפולין - הקיבוץ הארצי , לוועד אגודת ירצאי קאליש - המרכז בתל אביב וכן למזכיר הוועד ברוך קולסקי , חברו של יוסף קפלן בנעוריו , שטרח רבות להשגת מימון . ותודה מיוחדת - למיכה ענבי . בעליו של דפוס ענבי בע " מ , שבעקבות אביו המנוח מאיר , ידיד נעוריו של יוסף קפלן , קיבל על עצמו ( כמוהו - את החלק הראשון ) את הדפסתו של החלק השני של הספר . שמוא ל מעי ן ספטמבר - 1991 מארס . 1993

מעין, שמואל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר