פתח־דבר

עמוד:10

אם כלל הקורספונדנציה של יוסף ופירסלמיו השונים בפעולתו נתנלעה ( מן השנים 934 ו - 1940 ) נושאים אןפי אוטנטי מובהק ( ורק מתעוררות לפעמים בעת בדיקתם בעיות פיענוח הטקסט והבנתי ) , הרי ההלמר התיעודי מהשנים המאוחרות יותר ( ואפילו מאוחרות מאוד !) גושא כבר אופי אחר . לפעמים , המסופר בראיוגלת ובזכדלנות מתבסס על עדות של יחיד ואז מתעורר הספק , אם זו האמת המלאה , המדויקת . גם אם המסופר מתבסס על עדויות אחדות , קשה לפעמים להכריע בזיהוי הנירסה הנכונה , יש גם להניח שהעדויות הושפעו במידה זו או אחרת ממה שהעדים קלטו או חוו בשנים הרבות שעבת מאז המאזרעלת שהם מתארים בעדויותיהם או בזכרונותיהם . על המחבר היה להשיט את סירתו בזרם של עובדות והנחות , אנשים ומקומות , להתמודד עם סתירות להשערות וכך להביע לפעמים למסקנות שהן רק קרובות לאמת . המקורות העיקריים לכתיבת הספר שימשל ארכילן ,, השלמר הצעיר" על שם שלמה ריכב וארכיון ,, מורשת " בגבעת חביבה ! עלבדיהם שהגישו לי את עזרתם ברצון יבואו כאן על הברכה . קיימתי גם עשרות שיחלת וראיתות רבים עם יחידים וקבוצות ; גם קיבלתי רשימות וכתבי ןכרינזת , שהועלז על הנייר , גם לפי בקשתי . לכל ,, בעלי " המקורות הללו נתל 1 ה תודתי . בלי עזרתם קשה לתאר את כתיבתו של חיבור זהי רצה הגורל זימיו הראשונים וכן ימלל האתרוגים של יוסף קפלן היו בצל שתי סערות עולמיות שראשיתן בפלישות גרמניה לפולין ; ימיו הראשונים - כתינוק וכילד קטן , וימיו האחרונים - כצעיר מבוגר" " המרכז את עבודת המחתרת של " השומר הצעיר " בפולין שתחת השלטון הנאצי . מכאן גם שמו של החלק הראשון של חיבור זה : בין שתי פלישות גרמניות . על העזרה שנם היא תדמה לפירסלמו של הספר הנני מודה לוועד " אגודת יוצאי קאליש " בתל אביב . תודתי הרבה לקיבוצי - קיבוץ מענית - שהעניק לי את האפשרות לעיבודו הסופי של כתב היד לספר שלפנינו ואף סייע כספית להופעתו . חלדה מיוחדת חייב אני למאיר ענבי , ידיד נעוריו של יוסף קפלן - שכבעליל של בית הדפוס ענבי בע " מ קיבל על עצמו את הדפסתו של הספה מה שאיפשר את הוצאתו לאור בהקדם , כלומר עתה . מ » י 1938 שמואל מעין

מעין, שמואל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר