פתח־דבר

עמוד:9

פתח דבר תיברר זה הוא פרי עבודה שהשתרעה - בהפסקות - על פני מרחב זמן של כ נו שנה . איסופו של החומר התיעודי על סומו השונים ועיבודו הראשלני לכתכ יד נעשו במסגרת עבודתי במדור התיעוד של ,. מורשת ' / המוסד המרכזי של הקיבוץ הארצי לטיפוח מורשת השואה והגבורה . העיבודים הנוספים של כתב היד עד לצורתל הסופית - הספר המוגש בזה לקהל הקוראים - נעשו כבר מחוץ למסגרת פעילותי ב ,, מורשת " . הספד שלפנינו הוא החלק הראשון של החיבור הכולל והמתוכנן על חייו של יוסף קפלן , האישיות הדומינאנטית בהנהגת תנועת השומר " הצעיר " בימי השואה בפולין הכבושה ובמטו וארשה , בתקופה שקדמה למרד היהודי הגדול שם . וזיתה מוזשכה להוציא את החלק הראשון יחד - כספר אחד - עם החלק השני , שהוא תולדות חייו של יוסף קפלן בגיטו וארשה . המחבר הכריע לצד הדעה המחייבת הוצאת החלק הראשון , בנפרד , שלוש סיבות ה > ו להכרעה זו : החלק השני נמצא עדיין בשלב עיבודו הראשוני של החומר התיעודי , שגת איסופו הסופי - לצורכי כתיבת חלק זה - טרם הושלם , והזמן דוחק ; שנית , החומר התיעודי , שברשותו של המחבר לכתיבת החלק הראשון , הוא רב יחסית המצדיק את פירסום תחלק הראשון כחלק עצמאי ; ושלישית - השוני המוחלט של שתי תקופות חייו של יוסף קפלן מאפשרות את ההפרדה הזאת , אם כי ברור שעמידתו בתקופת הכיבוש הגאצי היא פועל יוצא הגיוני ועקבי של תקופת חייו הקודמת . תיאור חייו של יוסף קפלן בספר שלפנינו מקיף 27 שגות ח > יו הראשונות ( 9 ו 3 ו - 940 ו ) והמקורות לכך הם מכלול המכתבים שכתב יוסף ושנכתב ! אליו בשנים , 1940 - 1934 וכ 150 לייתר תעודות שונות מהשנים 943 ו - ו 987 ( מכתבים , ראיונות ושיחות עם יחידים וקבוצות , זכרונות בכתב , קטעי עיתונים וספרים ) ,

מעין, שמואל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר