תקציר

עמוד:14

התמונה המתקבלת אפוא היא שעמדתו של הציבור הערבי בישראל כלפי ההגדרה " מדינה יהודית " מורכבת , אינה אחידה או קוהרנטית , והיא רוויית מגמות סותרות . המשמעות המעשית העולה ממגוון הרעיונות והעמדות בציבור זה מחזקת את המסגרת הפוליטית הקיימת בתחומי הקו הירוק , שבה מתקיים מיעוט ערבי בצד רוב יהודי . אין פירוש הדבר שהציבור הערבי בישראל חי בשלום עם הרעיון של " מדינה יהודית " , אולם המסקנה דלעיל מעמידה בפרופורציה המתאימה את השיח הביקורתי המתקיים בתוכו בעניין הגדרתה של המדינה ככזאת .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר