תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים תקציר 9 מבוא 15 פרק ראשון המושג " קורבן " בשיח הישראלי : ממושא הערצה למושא ביקורת 20 א . ציר היסטורי 20 ב . מ : Victim - ל Sacrifice - חדירתו של השיח הוויקטימולוגי לשיח הציבורי 26 ג . ישראל כקהילת קורבן 28 פרק שני Sacrifice - ו Victim כמצבי הוויה ותודעה משתנים 33 א . מעבר מ 34 Victim - ל Sacrifice - ב . מעבר מ 34 Sacrifice - ל Victim - ג . Sacrifice - ו Victim כמצבי תודעה תלויי תרבות והקשר : העובדים הזרים כמקרה מבחן 35 פרק שלישי השיח הקורבני כשיח מכונן זהות קבוצתית : ארבעה מקרי מבחן 39 א . קורבנות הלינה המשותפת : השיח הקורבני בתנועה הקיבוצית 39 ב . קורבנות ההגמוניה האשכנזית - ציונית : השיח הקורבני המזרחי 51 ג . קורבנות " המכה ה : " 81 - קורבנות שארית הפלטה 60 ד . קורבנות הנכבה : השיח הקורבני הפלסטיני כמקרה מבחן לשיח ויקטימופייזי 72

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר