תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים מבוא 5 א . היחס למדינה 9 ב . היחס לסמכויות 12 ג . היחס לאמונה הדתית 14 ד . היחס לשמאל 14 ה . היחס לערבים 16 סיכום 17

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר