פתח דבר

עמוד:9

יעקב שמואל שפיגל דן בשאלות שונות הקשורות לציון ״דיבור המתחיל״ ( ד״ה ) בפירוש רש״י לתלמוד : האם הבדיל רש״י את ד״ה מן הפירוש , כמקובל כיום ; האם ד״ה שכתב רש״י הוא ציטוט מדויק מהתלמוד ; האם רצה רש״י למסור לנו מידע מסוים באמצעות ד״ה עצמו , ועוד . קובץ זה יצא לאור הודות לשיתוף פעולה של גורמים שונים , וחובה נעימה היא לי להודות לכולם : בראש ובראשונה לידידי , פרופ ' אריק כהן , מבית הספר לחינוך , על שליווה בעצה , בעמל ובמיומנות רבה את מגוון הפעילויות הכרוכות בהוצאת הקובץ ; לחברי הוועדה האקדמית של הכנס , על התמיכה ביזמת הוצאתן לאור של הרצאות הכנס ; לחוקרים , על תרומתם המדעית ; לקוראים החיצוניים , על נכונותם להשקיע מזמנם כדי להבטיח את איכותו של הקובץ ; למזכירות מרכז דהאן , גב׳ אורה קובלקובסקי וגב׳ מאיה פינקלשטיין , על עזרתן לאורך כל הדרך , עד להוצאתו לאור של הקובץ ; לבית הוצאת הספרים של אוניברסיטת בר אילן – למנהלת גב׳ מרגלית אבישר וליו״ר לשעבר של הוצאת הספרים פרופ׳ אפרים חזן , על הסכמתם המבורכת לתת חסותם לקובץ , ולגב׳ ענת גל , על טיפולה המסור בהפקת הקובץ ; לעורך הלשוני , אברהם בן אמתי , על עבודתו המקצועית ; ולד״ר שמעון אוחיון , שאלמלא פעילותו ויזמתו מי יודע אם לעת כזאת היינו מגיעים לברך על המוגמר . העורך

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר