יסודות דיני הנישואין בתלמוד

עמוד:4

הספר יוצא לאור בסיוע עו " ד רומי טייגר ( QC ) ורעייתו אסתר , לונדון , אנגליה והפקולטה למשפטים , אוניברסיטת בר אילן מסת " ב ISBN 978 - 965 - 226 - 370 - 4 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו "ל עיצוב ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תש "ע דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר