אבניאל מבצלאל

עמוד:8

השניוּת , שליוותה אותו כל מהלך חייו , בין עולמו האמנותי לבין השקפת עולמו החברתית לאומית . עוד בעת היותו תלמיד בבצלאל בלט אבניאל בכישוריו האמנותיים , כפי שניכר בעבודותיו מאותן שנים . לימים , משנפתח בית הנכות בצלאל , הועברו אליו יצירות רבות מבית הספר , ובהמשך הועברו משם לאגף בצלאל במוזיאון ישראל . במהלך המעברים אבדו חלק מן היצירות , כפי שמספר גדעון עפרת : האגדה מספרת על חטא קדמון של המוזיאון הלאומי : השנה הייתה , 1965 ובית הנכות הלאומי בצלאל ארז את אוצרותיו בדרכם להיכלם החדש בגבעת רם , הלא הוא מוזיאון ישראל . אינספור יצירות יקרות מפז הועמסו על משאיות בזו אחר זו , אך משהגיעו המעמיסים לעבודות " בצלאליות " , מעשה ידי תלמידי בצלאל שנשמרו כיצירות מצטיינות , הושלכו כמה וכמה מהן כפסולת ונותרו זנוחות על רצפת המחסנים . מתברר , שהיה מי שביקר באולמות אלו זמן קצר לאחר הפינוי השערורייתי , ליקט מספר עבודות שכאלה וחזר עמהן לביתו . תלמידי ומורי בית הספר לאמנות ואומנות בצלאל , ירושלים , ביניהם מאיר גור אריה , 1929 מתוך : קט ' בצלאל של שץ , 1929 - 1906 ( ירושלים : מוזיאון ישראל , , 1983 עמ ' . ( 363 Students and teachers at the Bezalel School of Arts and Crafts , Jerusalem , among them Meir Gur - Arieh , 1929 ) From : cat . Schatz ’ s Bezalel , 1906 – 1929 ) Jerusalem : The Israel Museum , 1983 , p . 363

טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר