סדר הפרקים

עמוד:7

י . הצגת האחר באמצעים פואטיים קבועים : " מי שלא היה " , " אתם ש ... " 99 יא . מעמד השם בשיר בעל אוריינטאציה , לעיתים קונטרפונטאלית . שמעמתת , מעצימה ומרחיבה את יריעת המצב הכפול 99 יב . התנועה מן החוץ לפנים ולהיפך כתנועה במקום ובין אזורי זיכרון 100 יג . מרכזיות הנשים , העולם הנשי והנשיות כגורם מדובב , דיאלוגי ומדבר 100 ) 2 ) הגיע הזמן לומר ' אני ' אחרת בשירה העברית 104 חלק א ' 104 חלק ב ' 112 ) 3 ) ספרות במסע אחרי זהויותיה 122 אוטוביוגרפיה , מיקום ומקום 123 המקום המדומיין 126 המקום הממשי 127 ) 4 ) " העם שלי לא אוהב אותי " : על שירתה של ויקי שירן 131 ) 5 ) " ערספואטיקה " וארס פואטיקה 138 מרחב 145 ) 1 ) העיר כטקסט והשוליים כקול : ההדרה מן הספר והניתוב אל הספר 147 קיטוע ההווה מן ההיסטוריה 149 ההדרה מן הספר והניתוב אל הספר 151 אי הגילוף בזמן : בעיר הלבנה ובבלוק שבעיירה 154 מקאם ומקום — מהטרוטופיה להתמקמות 155 אתיופיה ורוסיה 156 מניפולציות של הזנחה ופירוק הסימנים 157 השוליים החברתיים כספקי השירות של גוף האדון 158 תיוג : הכלא המטאפורי 158

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר