שיבתו של הקול הגולה

עמוד:4

Haviva Pedaya Return of the Lost Voice עורכי הספר : דנה פריבך חפץ קציעה עלון ישראל בלפר עורך הסדרה : גיורא רוזן המערכת : עוזי שביט דבי אילון נועם ברוך דנה פריבך חפץ עיצוב הסדרה : ינק יונטף מסת " ב ISBN 978 - 965 - 02 - 0811 - 0 הספר הוצא לאור בסיוע הקרן הלאומית למדע . This book was published with the support of the Israel Science Foundation © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד www . kibutz - poalim . co . il Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd ,. Tel Aviv Printed in Israel 2016 עימוד : סטודיו ע . נ . ע . בע "מ הדפסה : דפוס חידקל

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר