רשימת הקשיים והפתרונות

עמוד:12

ז פתרונות ענייניים ז . א ניתוק מן ההקשר של הפסוק או הפרק ( בקיצור : ניתוק ) הדרשה מוציאה את הכתוב מהקשרו , ויש שאף דורשת אותו בניגוד להקשר . ז . ב קישור בין פסוקים או בין פרשיות סמוכים ( בקיצור : סמוכים ) שני כתובים שעניינם שונה זה מזה , אך כתובים בסמוך זה לזה , נדרשים כאילו הם קשורים גם עניינית . ז . ג יישום והדגמה ( בקיצור : יישום ) הכתוב מוסב על מאורע מסוים המוזכר במקום אחר במקרא , או על מאורע היסטורי בתקופת חז " ל ; כמו כן יש שפסוק מובא כדוגמה לעיקרון , להלכה או לאמונה מסוימת . בסתירה בין שני פסוקים , כל פסוק מיושם למצב או לזמן אחר , ובכך נפתרת הסתירה . ז . ד הקצנה והחלשה , לטוב או לרע ( בקיצור : הקצנה ; החלשה ) נטייה להקצין עניינים שבפסוק ( בעיקר : להקצין לחיוב לגבי ישראל , לגבי צדיקים , וכו ' , ולשלילה לגבי גויים , לגבי רשעים , וכו ' ) או להחליש עניינים , כגון חטאי ישראל . פירוש כזה מלווה לעתים קרובות ביישום או בניתוק מההקשר . ז . ה השוואה ; הנגדה ; מידה כנגד מידה ( בקיצור : השוואה ; הנגדה ) הכתוב נידון בהקשר רחב יותר בעזרת השוואות או הנגדות ענייניות לפסוקים אחרים . ז . ו השלמת התיאור ( בקיצור : השלמה ) הדרשה משלימה את דברי הכתוב באמצעות דרכי המדרש ולעתים בהסתייעות בכתובים רחוקים . דרך זו תדירה בדרשות על הסיפור המקראי , כשהדרשן ממלא פערים ומוסר מידע נוסף . לעתים ההשלמה לובשת צורה של דו – שיח בין הקב " ה וישראל , השלמה שעיקרה אינו מפורש בכתוב כנתינתו . ז . ז דרשת דווקא ( בקיצור : דווקא ) לפסוק ניתן פירוש מצמצם משום שהוא נתפס כמתכוון דווקא לנאמר בו מילולית . ח . סוגים ספרותיים שלושת הסוגים השכיחים של המדרש – פתיחתא , רשימה , דרשה שגורה – מתוארים להלן , וסימניהם יופיעו בצד הפתרונות . יש בהם כדי להעמיק את הבנת הדרשה ובעיקר את המניע לדרוש . ח . א פתיחתא המונח ' פתיחתא ' מציין דרשה הנסמכת אל הפסוקים הראשונים של קריאת התורה או של ההפטרה לשבת וחג . היא פותחת בפסוק רחוק ( הלקוח על – פי רוב מספרי הכתובים , ולעתים מספרי הנביאים ) , ובדרך הדרש היא מפרשת פסוקים ומחברת ביניהם עד שהיא מגיעה אל תכליתה , אל הפסוק הפותח של קריאת התורה או של ההפטרה . בפסוק זה נחתמת הדרשה . בסימן ' פתיחתא ' יסומנו באוספנו דרשות הפותחות או המסיימות בפסוק הנדרש מיואל ומעמוס , וכן פתיחתות המוסבות על כתובים מספרים אחרים שבהן הפסוק מיואל ומעמוס נדרש במהלך הדברים .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר