המקרא בפרשנות חז״ל

עמוד:4

Menahem Ben - Yashar Jordan S . Penkower : The Bible in Rabbinic Interpretation Rabbinic Derashot on Prophets and Writings in Talmudic and Midrashic Literature Volume Two Joel and Amos הספר יוצא לאור בסיוע : Stiftung Irene Bollag Herzheimer , Basel קרן ' בית שלום ' , קיוטו , יפן המכון לפרשנות המקרא היהודית , אוניברסיטת בר –אילן מסת " ב ISBN 978 - 965 - 226 - 446 - 6 © 2015 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר – אילן , רמת –גן Copyright Bar - Ilan University , Ramat Gan Printed in Israel – 2015 סדר : ספי עיצוב גרפי , באר –שבע נדפס בירושלים – תשע "ה דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר